11 jún

Dobré srdce

Ako vyzerá transplantácia srdca priamo v operačnej sále. Je tu srdce! – zakričala zdravotná sestra a operačná sála na sekundu stíchla. Všetky pohľady sa upriamili na prenosnú chladničku, ktorú priniesla do sály.

Read More

10 jún

Komisia pre otázky bioetiky

Stanovisko k problému transplantácií

Komisia pre otázky bioetiky KBS na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. 4. 1998 v Bratislave prerokovala podstatné aspekty diskusie o problematike transplantácií, ktorá v nedávnej minulosti prebehla v slovenskej verejnosti, médiách masovej komunikácie, ako aj na pôde NR-SR. K problému sa rozhodla prijať nasledovné stanovisko:

Read More