10 jún

Postup pri vybavovaní peňažného príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Od 1.1.2009 je v platnosti nový zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu  ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Tento zákon upravuje vyplácanie peňažných príspevkov  na kompenzáciu, a to mesačne pozadu za príslušný mesiac. Neupravuje len samotné vyplácanie, ale aj výšku peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktorá je závislá priamo na zmene výšky životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Novým peňažným príspevkom, resp. samostatne vyčleneným je peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia. Ostatné peňažné príspevky na kompenzáciu ostali zachované.

Read More