08 apr

Život je dar – dar je život

… hlboká a krásna myšlienka, v ktorej znamení sa niesla vernisáž fotografickej výstavy KRÁSA OKAMIHU, ktorá sa uskutočnila 31. 3. 2014 v západnom krídle radnice v Trnave. Nebolo to len hovorené slovo, ale aj fotografie z dielne amatérov – pacientov pred a po orgánovej transplantácii, precítený spev rehoľných sestier, ktoré sa podpísali nezmazateľným dojmom na každom účastníkovi vernisáže, ale aj krásna duchovná atmosféra, ktoré očarili prítomných a zanechali stopu v ich mysli. Dar, ktorý sa stáva životom a otázky darcovstva orgánov, zaujali každého prítomného a mnohí priznali, že s uvedenou problematikou sa doposiaľ takmer nestretli. Zástupcovia Občianskeho združenia Transplantovaná pečeň, pod záštitou ktorého sa fotografická výstava v Trnave realizuje, programovo vystihli cieľ výstavy aj odkaz, ktorí autori svojimi fotografiami zanechali. Transplantácie orgánov zachraňujú životy.

Read More

08 apr

„Pohyb“ výstavy Krása okamihu po Slovensku

Trnava – 28. 3. 2014 – 27. 3. 2014 – Občianske združenie Transplantovaná pečeň

Nitra – 25. 4. 2014 – 22. 5. 2014 – Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou
Lučenec – 23. 5. 2014 – 19. 6. 2014 – Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou
Banská Bystrica – 20. 6. 2014 – 18. 7. 2014 – Občianske združenie Šanca pre pečen
Bardejov – 19. 7. 2014 – 2. 9. 2014 – Občianske združenie Šanca pre pečen
Prešov – 3. 9. 2014 – 2. 10. 2014 – Občianske združenie DAR ŽIVOTAObčianske združenie Transplantovaná pečeň
Košice – 3. 10. 2014 – 30. 10. 2014 – Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných
Martin – 31. 10. 2014 – 27. 11. 2014 – Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných
Kúpele Nimnica – 02.12. 2014 – 18.12. 2014 –  Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, Občianske združenie DAR ZIVOTA
Púchov – 12.01. 2015 – 06.02. 2015 – Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných
Trenčín – 09.02. 2015 – 03.03. 2015 – Občianske združenie DAR ZIVOTA

Dátumy sú len orientačné. Presný termín konania výstavy bude včas zverejnený na web stránke združenia, ktoré výstavu organizuje.