19 aug

Ochorenia pečene a obezita sa šíria civilizovaným svetom ako epidémia 

Občianske združenie Šanca pre pečeň v spolupráci s ďalšími pacientskými združeniami Transplantovaná pečeň z Bratislavy, Liga zdravia Slovensko z Trnavy, Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie z Bardejova a Hepatologicko–gastroenterologickým a transplantačným oddelením FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, zorganizovali 16. 8. 2014 v Kúpeľoch Sliač verejné vzdelávacie stretnutie na témy vysoko aktuálne – PEČEŇ – OBEZITA – ZDRAVIE.

Read More

14 aug

15. Európske športové hry ľudí s transplantovaným srdcom a pľúcami

20140712_151819Aj  tento rok  sa konali medzinárodné športové hry ľudí po transplantácii srdca a pľúc. Ich už neuveriteľné pätnáste pokračovanie pripadlo tento rok, po prvýkrát, pre baltickú krajinu, a to pre mesto Vilnius, v Litve. Naša výprava samozrejme nemohla chýbať, hoci tento rok bola v troška oklieštenej zostave, keď naše farby reprezentoval len Marcel Marinčák. Podobne ako aj po minulé roky, hlavným cieľom bolo demonštrovať schopnosti a sily, ktorými ľudia disponujú, i po tak závažnom a náročnom zákroku, akým je transplantácia. O tom, že to tak je, a že títo ľudia majú dostatok energie aj na rozdávanie, svedčia výkony a časy súťažiacich v jednotlivých kategóriách.

Read More

14 aug

Konferencia o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti – Ljubljana 7. – 9. júla 2014

Európske fórum pacientov so sídlom v Bruseli organizovalo medzinárodnú konferenciu zameranú na pacientske organizácie z Rakúska, Česka, Maďarska Slovenska a Slovinska za účelom informovať zástupcov pacientskych organizácii o novej smernici EÚ, ktorá umožňuje pacientovi z ktorejkoľvek krajiny EU vyhľadať zdravotnú starostlivosť v inej členskej krajine. Konferencia mala za úlohu naučiť pacientov správne chápať smernicu a využívať jej možnosti správnym spôsobom. Miestom konania v poradí už tretej regionálnej konferencie bolo hlavné mesto Slovinska – Ljubljana.

Read More