21 feb

Trenčín podporil projekt transplantačného programu a darcovstva orgánov

Transplantácie orgánov zachraňujú životy a zlepšujú kvalitu života ľudí na celom svete. Bez darcovstva orgánov sa však robiť nedajú. Počty darcov orgánov na Slovensku stagnujú a porovnávajúc predchádzajúce roky, má darcovstvo klesajúcu tendenciu. Verejnosť nemá dostatok relevantných informácií, problematika je často negatívne interpretovaná. Aj v tomto môže pomôcť informovanosť. Dňa 11. februára 2015 sa konal v poradí už dvanásty odborný seminár na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov na Slovensku, tentokrát v Trenčíne.

Read More

10 feb

Partneri a podporovatelia OZ DAR ŽIVOTA

Za  celý čas  našej  existencie  nám  pomohli vecne  alebo  finančne:
 • FOTOLAB  Je našim partnerom od roku 2010 a pri každej príležitosti    nám spracováva krásne fotografie, kalendáre, cewe fotoknihy, tlačí nám oznamovacie prostriedky a materiály.
 • Juraj Stanovič – grafik , fotograf, člen nášho OZ.  Vedie webstránku OZ DAR ŽIVOTA, robí grafiku na materiály OZ, na pozvánky, oznámenia, robil sadzbu našich publikácií
 • Agrofarma, spol. s r. o. Červený Kameň je našim partnerom od vzniku OZ až po súčasnosť. Podporila nás finančne, 2%,  aj materiálne.
 • FORTUNA Studio  Spracoval nam domumentačné materiály z podujatí Krása okamihu, rekonštruoval webstránku OZ DAR ŽIVOTA
 • Ján Svatík, grafik  Zviditeľnil projekt Krása okamihu  sériou grafiky  plagátov a ostatných materiálov a produktov k  projektu
 • Astellas Pharma a.s.
 • ROCHE Slovensko s.r.o.
 • NOVARTIS Slovakia s.r.o.
 • TEVA Pharmaceuticals Slovakia s. r. o.
 • AMGEN
 • UNOTECH, s.r.o
 • TONAS
 • JPK print, s.r.o.
 • Herba
 • Darcovia  2% daní
 • Ing. Holba Rudolf
 • Slovenský atletický zväz
 • ATAK, spol. s r.o.
 • Grang hotel Kempinski
 • Wellness hotel CHOPOK
 • Amade Château Vrakúň
 • ZUŠ Púchov