18 apr

Vedieť viac o darcovstve a transplantácii orgánov  

O tom, ako je to s darcovstvom orgánov na Slovensku, o legislatíve, jej aplikácii v praxi, o odberovom procese, o histórii transplantácií vo svete a na Slovensku… o ľuďoch, ktorí sú na tento spôsob liečby odkázaní, o ľuďoch, pre ktorých je transplantácia životne dôležitého orgánu jedinou možnosťou záchrany života … odborné prednášky popredných lekárov z transplantačného centra v Banskej Bystrici, autentické výpovede pacientov, ktorí podstúpili transplantáciu životne dôležitého ľudského orgánu, pocity, skutočnosti, fakty…  – o tom, bolo diskusné fórum , s príznačným názvom:   „ Jeden darca – sedem životov“,  ktoré zorganizovalo OZ DAR ŽIVOTA spolu so Slovenskou transplantologickou spoločnosťou a pacientskymi organizáciami združujúcimi pacientov pred a  po orgánových transplantáciách, na pôde  Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, dňa 20.4.2016, v rámci projektu VEDIEŤ VIAC.

Read More