03 feb

Darujte 2% Vašej odvedenej dane nášmu združeniu

Tento rok, ako každý, obraciame sa na našich priateľov, známych, rodinných príslušníkov, ale aj na obchodných partnerov a priaznivcov s prosbou o darovanie 2% odvedených daní.  Sú to  finančné prostriedky, ktoré  už nikoho nezaťažia, ale nám môžu  výrazne pomôcť k realizácii aktivít pre pacientov, ale aj pre verejnosť. Vzdelávanie a podpora transplantač-ného programu a darcovstva orgánov sú našou prioritou.

Read More