09 jan

DVAJA V JEDNOM PRÍBEHU

Projekt na podporu transplantačného programu  a darcovstva orgánov v SR

Organizátor, garant realizácie projektu:  

Občianske združenie DAR ŽIVOTA

Centrum I. 54/129, 018 41 Dubnica nad Váhom

Kontakt: info@darzivota.sk

Odborný garant projektu, vedúci redaktor:

Mgr. Art. Silvester Lavrík, slovenský prozaik, básnik, dramatik, scenárista a textár.

Predmet projektu: Zbierka príbehov, antológia. Knižná publikácia z literárnych príspevkov pacientov po orgánovej transplantácii, prevzatých z literárnej súťaže ˇMôj príbeh“,  prostredníctvom vybratých slovenských spisovateľov

Obsah projektu: zvýšenie vedomostnej a kultúrnej úrovne ponímania celospoločensky závažnej problematiky darcovstva orgánov.

Cieľ projektu: šírenie povedomia a pozitívnej mienky v oblasti transplantačnej problematiky a darcovstva orgánov na Slovensku, otvorenie celospoločenskej diskusie.

Dôvod: pretrvávajúca tabuizácia témy, nízke povedomie a negatívne postoje verejnosti v danej oblasti, dlhodobo nepriaznivá situácia v počte orgánových transplantácií SR, v rámci Európy.

Termín trvania projektu: od 01.11.2017 do 31.12.2018

Miesto realizácie :  SR

Zámer  predikovaných podujatí :

–          Prezentácia  transplantácie ako moderného a dostupného spôsobu liečby

–          Prezentácia významu transplantácií, šírenie pozitívnej mienky

–          Zvyšovanie povedomia o darcovstve orgánov

–          Objasnenie problému, vyvolanie diskusie

Zámerom  organizátora je sprostredkovať čitateľom širokej laickej i odbornej verejnosti informácie o modernom spôsobe liečby –  o transplantácii životne dôležitých orgánov, ktoré zachraňujú a skvalitňujú životy ľudí na celom svete, a to prostredníctvom prerozprávaných príbehov pacientov po transplantácii srdca, pečene, pľúc, alebo obličiek. Príbehy pacientov prerozprávajú a profesionálne spracujú slovenskí spisovatelia.  Zástupcovia organizátora sú pacienti po orgánovej transplantácii. Aktivita zo strany pacientov je o to vzácnejšia, že ponúka pohľad na problematiku od priamych aktérov, čakateľov na darovaný orgán. Transplantácie však nie je možné realizovať bez darovaných orgánov. Problematika darcovstva orgánov je s transplantáciou nevyhnutne spätá. Každý z príbehov poukazuje na túto skutočnosť a tým ešete viac zdôrazňuje význam darovania orgánov po smrti. 

Rozmer uvedenej problematiky posúva umelecko-kultúrny rozmer projektu na  rozmer celospoločenský. Na Slovensku je téma darcovstva ešte stále značne tabuizovaná a odsúvaná. Nezáujem verejnosti má negatívny dopad na postoj k darovaniu orgánov. Je nutné hovoriť o tejto téme, pretože zvýšenie povedomia môže viesť k zmene postojov verejnosti a ku kvalifikovanješím rozhodnutiam v danej oblasti. Je nutné zdôrazniť, že nikto nevie, na ktorej strane sa môže on, alebo jeho blízky v budúcnosti ocitnúť. 

Očakávané výsledky projektu

–       rozšírenie povedomia  verejnosti o transplantácii, ako  moderného spôsobu liečby

–       upriamenie pozornosti na obrovský význam darcovstva orgánov

–       zmena postojov verejnosti k otázkam darovania orgánov

–       oslovenie cieľovej skupiny, prostredníctvom skutočného príbehu  vstúpiť do povedomia jednotlivca a celých rodín, vyvolať diskusiu na tému darovanie orgánov

–       otvorenie celospoločenskej diskusie

     

Využitie výsledkov projektu:

–       Udržanie živej a aktuálnej témy v spoločnosti

–       Pozitívny prístup v otázkach darcovstva orgánov

–       Zvýšenie počtu transplantácií, zvýšený počet zachránených ľudských životov

Vypracovala Mgr. Vlasta Pagáčová, predseda OZ DAR ŽIVOTA

V Dubnici nad Váhom  29.10.2017

 

08 okt

SEDEM ŽIVOTOV – pokračovanie národnej kampane

Informačno-vzdelávacia kampaň Sedem životov má za cieľ upriamiť pozornosť na problematiku darcovstva orgánov a transplantácií, pretože transplantácie orgánov zachraňujú ľudské životy. Cieľom kampane je edukovať verejnosť a zvýšiť počet odberov a orgánových transplantácií. Šírením osvety o tejto téme sa organizátori kampane snažia o zníženie doby čakania na životne dôležitý orgán a zabráneniu predčasným úmrtiam pacientov, pre ktorých predstavuje transplantácia jedinú nádej na život. Read More

01 okt

Darovaný život v Martine

Super program dotiahol do Amfiku celé rodiny, napriek tomu, že vonku bolo počasie „ pod psa“. Program bol nabitý do prasknutia.

26.9.2015 uskutočnila Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLFUK,  Univerzitná nemocnica Martin, Rádio YTB a OZ Darovaný život benefičné podujatie pri príležitosti Európskeho dňa darcovstva s názvom Darovaný život 2015, ktorého cieľom bolo priblíženie darcovského programu laickej verejnosti. Bola to jedna vydarená, veľkolepá benefičná akcia. Read More

11 júl

KRÁSA OKAMIHU – vyhodnotenie projektu

Projekt KRÁSA OKAMIHU bol realizovaný od júna 2013 do marca 2015. Bol  jedinečný a prvý svojho druhu na Slovensku. Putovaním po Slovensku organizátori  šírili pozitívnu mienku a myšlienky projektu v oblasti významu transplantácii a darcovstva orgánov. Predstavili problematiku a otvorili verejnú diskusiu. Zastávame názor, že bol jednoznačne prínosom v oblasti zvýšenia povedomia verejnosti o dotknutej problematike, čo v konečnom dôsledku môže pozitívne ovplyvniť prístup obyvateľstva k otázkam darcovstva orgánov. Read More

01 apr

„The club remained dormant from 1967 to 1981

Hermes Handbags Replica LOW GRAIN AND LIVESTOCK PRICES MADE the past year more than unprofitable for many farmers. The emotional toll of the farm crisis showed. One woman broke down in tears, others were angry at meat packers and grain companies, who they say caused the low prices. Hermes Handbags Replica

perfect hermes replica You have the right to be secure in your person, your home and your effects. You have the right to expect no unreasonable searches and seizures. You have the right to move about freely without harassment or suspicion less detention. I have a good amount of savings (could last me through the year) and am wondering hermes replica belt buckle how bad it would be to quit. I am looking for a job that has to do with my degree but am obviously worried because I have no professional experience hermes aaaa replica in that field. Also looking for any other advice people in similar situations might have. perfect hermes replica

Fake Hermes Bags Hey, guess what? You do not have to go through what I went through. Save your $15,000. It will cost you less than one percent, hope the cost remains. It requires skills for an incumbent to hermes belt replica india lose a by election, for voters don see an incentive to vote for the Opposition when the government won change. It requires even greater skill to lose if the by elections are in seats held by the chief minister and deputy chief minister, as was the case in Gorakhpur and Phulpur. And it requires extraordinary talent to lose it when you are in charge of both the central and state governments.. Fake Hermes Bags

high quality hermes replica Sadly, the solution replica hermes throw is not as simple as „getting rid of“ off street parking requirements. Cities. Think about it: Durham and Chapel Hill are convenient enough to drive to but far enough to make public transportation difficult.. When’s the last time you’ve stopped in for a visit with your dentist in Huntersville? In order to maintain your beautiful and healthy smile, it is critical to keep up with your appointments. Continue to maintain good oral health at home, but be sure to visit your dentist at least twice a year. Don’t put it off call your dental office today.. high quality hermes replica

cheap hermes belt But trust me. We’re waiting for the replica hermes handbag next 15. We’ll be there to support you. You’re on about I describe how fast he feels like Mexicans trying to take it up he should not he’s just trying to how often and replica hermes iphone case I should be nice and actions against trying and the hunt finding. How happy but now it’s kinda stuff is not to hat and in the end she’s quite click this link here now happy young and the beginnings. Sox DH doesn’t want anybody can’t come in Manhattan and replica hermes evelyne bag I doesn’t mean. cheap hermes belt

fake hermes belt women’s While 42 percent of Democrats say they want the entire law to be upheld, 42 percent of Independent respondents say they want the Supreme Court to overturn the whole law. Tea Party supporters are especially likely to want the entire hermes belt fake and real law to be overturned 70 percent support that. \n\nWhile a plurality of Americans want the health care law to be overturned, found some parts of the law are popular: 85 percent said insurance companies should hermes birkin replica 40cm cover people with pre existing conditions and nearly seven in ten supported children under 26 staying on their parents\u0027 health plan. fake hermes belt women’s

Hermes Kelly Replica Earlier, speaking about Sidhu August visit to Pakistan for which he had received severe criticism from all quarters, Khan said he did not understand why Sidhu had to face such a reception back home in India. He said that Sidhu had come to Pakistan with a message of love and friendship. Sidhu had come here with a message of frienship between two nuclear powered countries, Khan had said before talking about India Pakistan ties.. Hermes Kelly Replica

Replica Hermes uk Der Quellcode fr iBoot, eine der wichtigsten iOS Kernkomponenten, ist von Unbekannten auf Github verffentlicht worden. DerApple hat sich zu dem Leak bisher nicht geuert. Wer dahinter steckt, ist ebenfalls nicht bekannt. the apple luxury tax is real, and U got pay to play.The trackpad, you would compromise by buying a Windows one. The enclosure, that Asus is plastic not metal. The display isn as thin on the Asus, the entire laptop is thicker and heavier. Replica Hermes uk

hermes belt replica aaa Many people confuse Anxiety hermes replica belt uk with Stress or lump them together. They may have some similarities and sometimes mimic one another but they definitely are two separate conditions. Anxiety is commonly treated by anti anxiety medications. „You (Modi) did not allow me to speak in Parliament. I did not know why you did not wanted to face me in the House. I tell you the reason. hermes belt replica aaa

Hermes Replica Handbags Couldve used her fingerprint to open phone but she was cremated. Drug of choice Xanax. Boyfriend lived in the house. Just think [speaking out] was the responsible thing to do. Above anything, I would like people to say, she human. She obviously had a big life. Hermes Replica Handbags

Replica Hermes But members of the Naga Club disagree. „The club remained dormant from 1967 to 1981, but a meeting was held in January 1982 to revive it. The club was dormant again after the expiry of all the office bearers of the club from 1982 2000 before we revived it in February 2017,“ Krurovie Peseyie, the club’s chairman, said.. Replica Hermes

best hermes replica Burnett’s 2008 groundbreaking four part series „Dirty Money“ which examined how law enforcement agencies have gotten hooked on and, in some cases, corrupted by seized drug money won three national awards: a Scripps Howard National Journalism Award for Investigative Reporting, a Sigma Delta Chi Society of Professional Journalists Award for Investigative Reporting, and an Edward R. Murrow Award for the accompanying website. His 2007 three part series „The Forgotten War,“ which took a critical look at the nation’s 30 year war on drugs, won a Nancy Dickerson Whitehead Award for Excellence in Reporting on Drug and Alcohol Problems.. best hermes replica

Hermes Replica Belt SPLC describes the book as a „racist fantasy about an invasion of France and the white Western world by a fleet of starving, dark skinned refugees.“ The Social Contract Press, on the other hand, describes it as „a haunting and prophetic vision of Western Civilization overrun by a burgeoning Third World population.“The Social Contract Press is currently led by Wayne Lutton and KC McAlpin, both of whom have long histories in the white nationalist movement in the United States.Lutton has held leadership positions in other noted white nationalist groups, including the Council of Concerned Citizens (the same group that Dylann Roof cited in his manifesto), and has publicly expressed his belief that the United States should be a country of white people, for white people. And a board member of ProEnglish, both of which demonize immigrants with the goal of preserving a European majority in the United States. He has equated immigration with a nuclear holocaust, describing a pathway to citizenship for undocumented people already in the country as a „demographic mushroom cloud.“Now Kobach, when called out by the Kansas City Star for attending the event, called the claim that it was a white nationalist event „outrageous.“ So let’s take a closer look at the facts Hermes Replica Belt.

30 mar

Prednáškový seminár „O transplantáciách a darcovstve orgánov“ spojený s pripomenutím Svetového dňa obličiek

OZ DAR ŽIVOTA v spolupráci so spoločnosťou dialyzovaných a transplantovaných a spoločnosť Biodial s. r. o. usporiadalo 26. 3. 2015 pre obyvateľov Lednických Rovní prednáškový seminár „O transplantáciách a darcovstve orgánov“. Podujatie sa uskutočnilo z podnetu miestnej organizácie zdravotne postihnutých. Predseda organizácie a zároveň predseda Klubu dôchodcov p. Miroslav Buček vyjadril presvedčenie, že podujatie bude pre prítomných prínosom a každý sa dozvie niečo viac o problematike, o ktorej sa denne nehovorí.

Read More