09 jan

DVAJA V JEDNOM PRÍBEHU

Projekt na podporu transplantačného programu  a darcovstva orgánov v SR

Organizátor, garant realizácie projektu:  

Občianske združenie DAR ŽIVOTA

Centrum I. 54/129, 018 41 Dubnica nad Váhom

Kontakt: info@darzivota.sk

Odborný garant projektu, vedúci redaktor:

Mgr. Art. Silvester Lavrík, slovenský prozaik, básnik, dramatik, scenárista a textár.

Predmet projektu: Zbierka príbehov, antológia. Knižná publikácia z literárnych príspevkov pacientov po orgánovej transplantácii, prevzatých z literárnej súťaže ˇMôj príbeh“,  prostredníctvom vybratých slovenských spisovateľov

Obsah projektu: zvýšenie vedomostnej a kultúrnej úrovne ponímania celospoločensky závažnej problematiky darcovstva orgánov.

Cieľ projektu: šírenie povedomia a pozitívnej mienky v oblasti transplantačnej problematiky a darcovstva orgánov na Slovensku, otvorenie celospoločenskej diskusie.

Dôvod: pretrvávajúca tabuizácia témy, nízke povedomie a negatívne postoje verejnosti v danej oblasti, dlhodobo nepriaznivá situácia v počte orgánových transplantácií SR, v rámci Európy.

Termín trvania projektu: od 01.11.2017 do 31.12.2018

Miesto realizácie :  SR

Zámer  predikovaných podujatí :

–          Prezentácia  transplantácie ako moderného a dostupného spôsobu liečby

–          Prezentácia významu transplantácií, šírenie pozitívnej mienky

–          Zvyšovanie povedomia o darcovstve orgánov

–          Objasnenie problému, vyvolanie diskusie

Zámerom  organizátora je sprostredkovať čitateľom širokej laickej i odbornej verejnosti informácie o modernom spôsobe liečby –  o transplantácii životne dôležitých orgánov, ktoré zachraňujú a skvalitňujú životy ľudí na celom svete, a to prostredníctvom prerozprávaných príbehov pacientov po transplantácii srdca, pečene, pľúc, alebo obličiek. Príbehy pacientov prerozprávajú a profesionálne spracujú slovenskí spisovatelia.  Zástupcovia organizátora sú pacienti po orgánovej transplantácii. Aktivita zo strany pacientov je o to vzácnejšia, že ponúka pohľad na problematiku od priamych aktérov, čakateľov na darovaný orgán. Transplantácie však nie je možné realizovať bez darovaných orgánov. Problematika darcovstva orgánov je s transplantáciou nevyhnutne spätá. Každý z príbehov poukazuje na túto skutočnosť a tým ešete viac zdôrazňuje význam darovania orgánov po smrti. 

Rozmer uvedenej problematiky posúva umelecko-kultúrny rozmer projektu na  rozmer celospoločenský. Na Slovensku je téma darcovstva ešte stále značne tabuizovaná a odsúvaná. Nezáujem verejnosti má negatívny dopad na postoj k darovaniu orgánov. Je nutné hovoriť o tejto téme, pretože zvýšenie povedomia môže viesť k zmene postojov verejnosti a ku kvalifikovanješím rozhodnutiam v danej oblasti. Je nutné zdôrazniť, že nikto nevie, na ktorej strane sa môže on, alebo jeho blízky v budúcnosti ocitnúť. 

Očakávané výsledky projektu

–       rozšírenie povedomia  verejnosti o transplantácii, ako  moderného spôsobu liečby

–       upriamenie pozornosti na obrovský význam darcovstva orgánov

–       zmena postojov verejnosti k otázkam darovania orgánov

–       oslovenie cieľovej skupiny, prostredníctvom skutočného príbehu  vstúpiť do povedomia jednotlivca a celých rodín, vyvolať diskusiu na tému darovanie orgánov

–       otvorenie celospoločenskej diskusie

     

Využitie výsledkov projektu:

–       Udržanie živej a aktuálnej témy v spoločnosti

–       Pozitívny prístup v otázkach darcovstva orgánov

–       Zvýšenie počtu transplantácií, zvýšený počet zachránených ľudských životov

Vypracovala Mgr. Vlasta Pagáčová, predseda OZ DAR ŽIVOTA

V Dubnici nad Váhom  29.10.2017

 

08 okt

SEDEM ŽIVOTOV – pokračovanie národnej kampane

Informačno-vzdelávacia kampaň Sedem životov má za cieľ upriamiť pozornosť na problematiku darcovstva orgánov a transplantácií, pretože transplantácie orgánov zachraňujú ľudské životy. Cieľom kampane je edukovať verejnosť a zvýšiť počet odberov a orgánových transplantácií. Šírením osvety o tejto téme sa organizátori kampane snažia o zníženie doby čakania na životne dôležitý orgán a zabráneniu predčasným úmrtiam pacientov, pre ktorých predstavuje transplantácia jedinú nádej na život. Read More

01 okt

Darovaný život v Martine

Super program dotiahol do Amfiku celé rodiny, napriek tomu, že vonku bolo počasie „ pod psa“. Program bol nabitý do prasknutia.

26.9.2015 uskutočnila Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLFUK,  Univerzitná nemocnica Martin, Rádio YTB a OZ Darovaný život benefičné podujatie pri príležitosti Európskeho dňa darcovstva s názvom Darovaný život 2015, ktorého cieľom bolo priblíženie darcovského programu laickej verejnosti. Bola to jedna vydarená, veľkolepá benefičná akcia. Read More

27 sep

The choice of colour also divides historical opinion

„When you look at the history of the team, periodically the uniform has been changed. I think there’s probably been a total of about 10 changes (almost all of them minor) in 42 years. So we just felt it was time to update it and bring it into 2002. The choice of colour also divides historical opinion. The most popular reason is that yellow reflected the newsprint of the race’s early organiser, L’Auto newspaper. Other theories abound though, including one that the colour was chosen as it was an unpopular clothing choice, and therefore the only jersey they had available at short notice..

cheap jerseys Philadelphia sports radio is always in high gear I listen around the clock to WIP, with its flamboyant hosts and tough sports chicks but the Owens saga (or show cheap nfl jerseys, as it was soon called) turned the airwaves into World War III. Debated the Eagles crisis at high pitch. Emotionalism, ambiguity, melodrama: It was like a glossy Hollywood B picture starring Lana Turner or Susan Hayward. cheap jerseys

Cheap Jerseys free shipping Next, a mist of water is dropped from a cart with nozzles that is pulled around the rink 15 to 20 times by a tractor to get a good bond. The ice at that point is about 1/8 of an inch thick. Next, a combination of water and white paint goes down to get the white surface. Cheap Jerseys free shipping

cheap nfl jerseys That attack was linked to the ruthless Haqqani group from across the border. Islamabad is also jittery about President Karzai’s wish list from India for military equipment. Indian state and private firms including SAIL and the Jindal group have yet to sign the estimated 11 billion dollar bid for iron ore in Hajigak in relatively peaceful Bamiyan province. cheap nfl jerseys

Cheap Jerseys from china The tubes may have contained a poisonous chemical, diethylene glycol, which is found in antifreeze, according to an importer involved in the initial recall announcement. MS USA Trading, Inc. Of North Bergen, New Jersey, said the 5 ounce tubes were imported from South Africa and was sold in discount stores in New Jersey, New York, Pennsylvania and Maryland. Cheap Jerseys from china

cheap jerseys There are often facts about an investigation that cannot and should not be shared with the public while the investigation is being conducted. Premature release of such information could interfere with the ultimate apprehension of a suspect if, in fact, a case turns out to be something other than a natural or accidental death. The public must be aware of this cheap jerseys, respect it, and be patient.. cheap jerseys

Cheap Jerseys free shipping Make it 11 23 if you include Houston (the only possible postseason opponent Cleveland had a winning record against was Cincinnati at 4 2). Atlanta pitchers have hit six home runs this year Greg Maddux 2, Kevin Millwood 1, John Smoltz 1 and Sean Bergman 2 (both when he was with Houston, however). Cheap Jerseys free shipping

cheap nfl jerseys „The boys have to get better there now.“In addition to the two most recent callups, Rochester is playing without Buffalo goaltenders Nathan Lieuwen and Matt Hackett, left wing Nicolas Deslauriers and defenseman Chad Ruhwedel. The Amerks also have injury problems with forward Jamie Tardif and defenseman Mark Pysyk among the missing.“It’s not the best situation, but they have to figure it out and play better,“ Ristolainen said.While the Sabres would prefer to have Rochester make the playoffs, they have little choice in their recalls. They can’t promote second tier players who don’t deserve it, so the Amerks‘ better players are up because Tyler Myers, Zemgus Girgensons, Jhonas Enroth, Michal Neuvirth, Chris Stewart, Alexander Sulzer, Torrey Mitchell and Zenon Konopka are out.“When you take some of their top players like we have here, it’s not easy to overcome,“ Sabres coach Ted Nolan said. cheap nfl jerseys

wholesale nfl jerseys from china Miller knows hockey players from all over the world.“I’m a very patriotic person, as most people are,“ she says. „So my allegiances lie with Canada, of course. But I’m also going to be cheering for all the players who play here for me, and their respective countries. wholesale nfl jerseys from china

Cheap Jerseys free shipping Fill shaker with ice. Cover and shake vigorously. Strain into cocktail glass filled with fresh ice. The prospective Grand Prize Winner will be required to sign an affidavit of eligibility and release of liability and publicity (where permitted), and return same, properly executed, within five (5) days of issuance of prize notification. If Sponsor is unable to contact the prospective Grand Prize Winner within three (3) days from first notification attempt, if the prospective Grand Prize Winner fails to complete and return all requested forms by the specified date, or if the prospective Grand Prize Winner fails to comply with any of the requirements, his/her prize will be forfeited and an alternate prospective winner shall be selected. The odds of winning depend upon the number of eligible entries received Cheap Jerseys free shipping.

22 sep

If you’re not sure which size hole to use

Choose the points as far from the edges as possible. If you’re not sure which size hole to use, choose the smallest possible and work your way up to the hole where the rivet fits snugly. Be careful cheap jerseys, the hole puncher ends are sharp!Loop one end of the connecting pin loops, and thread a rivet through the two holes.

For example, Millennium Bank mass marketed its CDs as safe and secure with guaranteed rates of return. Millennium Bank also claimed to be „the benefactor of Swiss banking. Has built over the last 75 years.“ According to the complaint, however, these assurances were false, because neither Millennium Bank nor UT of S, LLC actually invested any of the money it received from investors. Is not a bank.

wholesale nfl jerseys The central area of the northern Mojave Desert is comprised of various valleys between randomly jutting hills, some reaching as high as 2000m. The valley floors range from 300m to 1000m in parts of Joshua Tree National Park. This region is also home to the Mojave River and supports the most diverse flora and fauna of the entire desert. wholesale nfl jerseys

wholesale jerseys from china Decorations. As long as you have a decent TV, some snacks and some beer, your friends should be happy. However, if you want to go all out, it’s a good idea to get some football decorations. To use the feature, you and the other person must first setup an account on the Qik website. Click the web browser and click inside the address bar. To send live video through email after you have setup your Qik account, press the up arrow key and slide the screen up. wholesale jerseys from china

wholesale nfl jerseys from china Plus there is minimal logic running in the background, which gives more time to render. A really unwise decision if true, tbh. They should wow the crowds by showing Joel and Anna gameplay. The main reasons for this involve animal welfare, namely referring to increased illness and infections amongst animals injected with rBST. More antibiotics are then needed, increasing the risk for antibiotic resistance, and these antibiotics may pass into the milk as well. Yet one more thing to consider.. wholesale nfl jerseys from china

An account can be created through this link. The Android version of Dropbox has all the features the desktop version has and integrates seamlessly into the Android system. Once an account is coupled to the application, all the content appears on the phone as if on the desktop.

Cheap Jerseys from china A high contrast picture will hold the viewers attention. If there is a high contrast between the subject and the background cheap nfl jerseys, then the viewers attention will hold on to the subject, provided that the subject is brighter than the background. Our eyes tend to move forward to the brighter part of the image and recede to the darkest point. Cheap Jerseys from china

wholesale nfl jerseys Reckless, aggressive, and undisciplined.“ It told us everything we needed to know about Jyn, our rootless protagonist. She’s just aimless, a young woman who had everything taken away from her with only one coping mechanism: indifference. But underneath that protective shield, there’s a warm heart, a natural born leader who becomes a beacon of hope for the Resistance. wholesale nfl jerseys

When starting a new business choosing your business structure is a very important function. This series at Bright Hub will help you learn why is a sole proprietorship a Good Business Structure and help you learn about forming an LLC or forming an S Corp. Read on to find out more about the basics of.

cheap nfl jerseys As others have stated, do not stay here. This place is an absolute zoo. Stayed here for a business trip for 2 nights. Pyroclastic volcanic eruptions from cinder cone volcanoes are of the most deadly variety. They occur when a buildup of heat and pressure from the underlying magma chamber rises close enough to the surface to blast the overlying rock into fragments of all shapes and sizes. Usually the eruption is explosive enough to carry a devastating, hot cloud of volcanic lava, gases, and ash at speeds of up to 200km/hour downhill destroying everything in its path. cheap nfl jerseys

wholesale nfl jerseys from china Checking the background of an investment professional is easy and free. Details on an investment professional’s background, qualifications and disciplinary record, if any, are available through the Investment Adviser Public Disclosure website and FINRA’s BrokerCheck. If you have any questions on checking the background of an investment professional, call the SEC’s toll free investor assistance line at (800) 732 0330. wholesale nfl jerseys from china

Cheap Jerseys free shipping After hearing Joe’s description of the „personality clash“ (and wondering about Olivia’s ability to fight with a „senior person“), Robbie calls Erin to find out whether she was serious about threatening to walk away for good. Only four more days remain, and the other designers (Mara Hoffman, Nicholas K. And Christopher Kunz) are putting the final touches on their lines. Cheap Jerseys free shipping

wholesale jerseys 2. How is a tricot fabric being made? The warp knit technique is employed to create a good tricot fabric. Using a knitting machine, long parallel threads are first stretched. The survey shows that too many teachers still work in isolation. Over half report rarely or never team teaching with colleagues and only one third observe their colleagues teach. Feedback is also rare, with some 46% of teachers reporting they never receive any from their school leader, and less than a third (31%) believe that a consistently underperforming colleague would be dismissed wholesale jerseys.

20 sep

After the dogs were treated for the infection and all signs of

To understand investment banking better, you must divide the bankers into either industry or product coverage groups. By doing so, the global bankers effectively address the client’s particular financing strategies‘ needs. In 2007 alone, those revenues amounted to $84.3 billion.

Cheap Jerseys free shipping No I agree, it definitely wasn perfect. It just that some aspects of the gameplay, such as the seamless puck pickups, were clearly much improved from past NHL games, but EA inexplicably made the puck pickups worse with the updates. Yeah it pissed me off too how every missed pokecheck would be a penalty. Cheap Jerseys free shipping

wholesale nfl jerseys from china NEW JERSEY STATE MUSEUMOrganized by Allison Weld of the New Jersey State Museum and Sadao Serikawa of the Fukui Fine Arts Museum in Japan, this exhibition had already been seen in three Japanese museums before it opened in Trenton. „Dream Singers cheap jerseys, Story Tellers: An African American Presence“ eschewed inherited hard and fast categories in favor of seven somewhat vaguer headings, such as „The Suggested Image“ and „The Constructed Image.“ From Norman Lewis to Joe Overstreet, the Harlem Renaissance derived tradition of African American abstract painting (which has historically had a primarily black audience) is intermingled with th tradition of so called self taught or outsider artists such as Bill Traylor and Bessie Harvey (whose audience has been mostly in the rural south and mostly black); the more recent wave of African American conceptualism represented by Adrian Piper, Lorna Simpson, and others (whose work has addressed a primarily white urban audience); and the self consciously post Modernist painting of Jean Michel Basquiat and Glenn Ligon (whose work may reach a more racially mixe viewership than that of the other groups mentioned).There is no question that African American artists are rapidly gaining importance they can no longer be regarded as inhabiting a parochial byway. In fact, it can be argued that addressing the inner fragmentation of the African American art world and ensuring the reception of these artists in the mainstream are among the crucial issues facing the contemporary art world. wholesale nfl jerseys from china

wholesale nfl jerseys But her biggest weakness may be her big mouth: After gallivanting around the house telling people to vote out Kailah and Jenna, word got back to her targets. Can Nicole R finally grab hold of that victory she so desperately wants, or will her vendetta make waste of her this season?Tony RainesTony has a tumultuous relationship with The Challenge. Having found himself in a number of precarious predicaments, including a physical altercation with his brother on Battle of the Bloodlines and a kiss that shook his game and personal life on Dirty 30, Tony is hoping to turn it all aroundagain. wholesale nfl jerseys

cheap jerseys Fact is that the full system scan on the test system with 110 GB programs and data took about an hour to complete on a powerful Windows Vista based computer, and there are no options to configure the speed of the scan whatsoever. The scan result of Panda Cloud Antivirus summarized that the antivirus software detected and deleted a number of tracking cookies, has identified a number of program files including a Registry scanner as suspicious files, and that it deleted an executable indentified because of malware of some kind. However, Panda Cloud Antivirus was not able to delete the very same threat as a compressed RAR archive! See the section What should I do with threats that are not neutralized? in Panda Cloud Antivirus‘ online help for more information about this. cheap jerseys

cheap nfl jerseys Sometimes it will be necessary to install an app or game without using the Market. My preferred method is to use Dropbox. There’s an Android Dropbox app, and if you also have the client installed on your PC, you can easily drag and drop files to share them (it offers 2GB of free online storage). cheap nfl jerseys

cheap nfl jerseys The treatment for dogs doesn’t always work. He continues to explain that Lyme disease in dogs can stick around in the body, „This was shown to be the case in experimental studies where dogs were intentionally infected with Lyme disease, though the PCR tests came back negative, the fluid that was cultured from the infected joint came back positive. After the dogs were treated for the infection and all signs of Lyme disease resolved, they were later given immunosuppressive treatment and the infection was reactivated. cheap nfl jerseys

wholesale nfl jerseys from china Any attempt to sublicense, assign, or transfer any of the rights, duties, or obligations in violation of the provisions of this Agreement is null and void and will expose you to a claim for damages. You may only customize the appearance and/or branding of the models and the BlackRock Model Materials to incorporate Your name, logo and required disclosures, provided that such modifications do not impact the presentation of relevant model information and disclaimers included in the form of the model or material delivered by BlackRock. Any specific portfolio content included in or relating to the models and Model Materials wholesale jerseys, including descriptions, allocations, fund details and disclosures, may not be altered in any way by You wholesale nfl jerseys from china.

19 sep

Prior presidents would at least stand up and do that

This is particularly necessary if the employment contract contains nondisclosure agreements, sensitive information, and other important clauses. It is also important to include a reminder about nondisclosure and other agreements in the termination letter. In case the employee breaks the agreement, you can take legal action and be able to produce a letter that shows the employee understood the terms of the agreement..

Cheap Jerseys china Daily Question and Answer Thread FAQ Rules and Policies Explained MEGATHREAD HUBRed Dead Redemption 2 is an epic tale of life in America’s unforgiving heartland. This is not the place for heated console debates.Due to the nature of Red Dead Redemption and its M rating, M rated language and content is allowed, within reason. However, this does not mean things like insults and personal attacks are allowed.2. Cheap Jerseys china

wholesale nfl jerseys from china A president can do a whole lot of complaining and posturing and appealing to „American morals and values“ without flexing an economically tied finger. Prior presidents would at least stand up and do that. Some would flex a finger at least a little and impose sanctions or minor limitations for sure. wholesale nfl jerseys from china

cheap nfl jerseys Wireless, rechargeable, and navigating by laser, they might’ve been a pipe dream back in the early days. The mouse today is used in every computer made. Whether you like Macs, PCs, or Linux Machines, you’re going to use a mouse either way. The two main types of sensors used in scanners are Charged Coupled Devices (CCDs) and Photo Multiplier Tubes (PMTs). Pixels that make a digital image. PMT sensors have a higher density range and record more information in the shadows and highlights than CCD can record. cheap nfl jerseys

wholesale jerseys She admitted to banging on his door for 30 minutes and then hitting a girl in the face after she opened the door and told her to stop. Looks like the correct decision was made in declining to arrest or charge either party.She claimed she was too drunk to drive her car home and couldn afford an uber. Instead of loitering/trespassing after she was asked to leave, she should have gone to her car and slept it off until she was sober enough to drive home.mr_schneebley 1 point submitted 5 days agoNo there’s a lot of wild belief on your part in believing a one sided police report that almost solely relies on Kareem Hunt (a known liar) and his entourage’s verbal account. wholesale jerseys

wholesale jerseys Do not use the sub to push your personal agendaYou absolutely did the right thing. I mean its fine that just a raccoon showed up but you were in bear country. I solo hiked in Alaska and if he had been with me I would have done exactly the same. They do cheap nfl jerseys, however, provide high quality sound at a much lower price, selling for only $13.11. The best part is that they come in very stylish colors.XTG Solar Charger for iPodThis innovative charger uses solar energy to charge iPods as well as most other USB powered devices. About the same size as an iPod Touch, this charger is a great way to save space and the environment by using a renewable resource to charge your mobile devices. wholesale jerseys

Cheap Jerseys from china Firstly, the cars would have to be modified somehow to allow the cows to access them easily, which we thought could be achieved via a foot/hoof operated pedal at the back of the car that would open the boot door, through which the cows would enter. Of course, a cow can sit on a human seat, so benches running lengthways along the inside of the car would function as a sitting area, with two side by side for passenger and driver. The cows would straddle the benches between their left and right legs, and by bending their knees would lower themselves down so that they sat on them lying on their stomachs. Cheap Jerseys from china

wholesale jerseys They knew they would be attacked just for exercising their first amendment rights, and that the images of being beat, hosed, chased, attacked by dogs would garner sympathy and support, and that exactly what happened. Places like Birmingham cheap nfl jerseys, Alabama had shut down public spaces in its rejection of desegregation imposed by the supreme court. There were protests all throughout the south. wholesale jerseys

A lot of my peers feel entitled to 120k a year jobs where no work is actually done, a house with a yard, everything. No one my age has the lunch pail, honest day of work mentality. My job is pretty easy but I still do it the best I can, a lot of my co workers surf Instagram and read books and get huffy and puffy when it gets busy and they have to actually do something.

Cheap Jerseys from china However, with digital cameras gaining capabilities to handle more pixels, hence more details, digital photography is catching up. In digital photography, photographers can limit the size their photographs take up in storage devices by picking a compressions format for their images. Compressing images requires them to lose some information, which means they lose quality as well. Cheap Jerseys from china

wholesale nfl jerseys This also gives you the opportunity to act as a professor at a university, which is often the location where someone goes to have stability for his or her career in fine art photography. This should not dictate exactly where you should be sending your work, but it should give you an idea of what you want and where your goals are. Begin looking at a whole range of galleries, fine art photography magazines, art shows, and community art events that you should begin submitting your work to wholesale nfl jerseys.