31 máj

Deň spolupatričnosti – Boli sme pri tom

Záleží nám na pacientoch to je slogan spol. NOVARTIS Slovakia, ktorá  v posledný  májový  piatok  zorganizovala už tradičný deň spolupatričnosti. Zástupcovia spoločnosti dobrovoľnícky vykonávali množstvo aktivít a okrem iného aj v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Za OZ DAR ŽIVOTA  sa k aktivite pripojili dvaja zástupcovia, ktorí  priložili ruku k dielu a s veľkou  radosťou  sa začlenili  do aktivít  pre NUSCH, ktorých hlavným cieľom bolo zvýšenie konfortu  hospitalizovaných pacientov .

Read More