03 mar

Darujte nám 2% Vašich daní

Milí spolupacienti, milí priatelia,
ak máte možnosť darovať 2% z už odvedených daní, a doposiaľ ste
sa nerozhodli komu ich darujete,  darujte ich prosím, nášmu OZ DAR
ŽIVOTA.
Už šiesty rok sme aktívne činní,  vykonávame   činnosti na pomoc  a  v prospech pacientov po transplantácii srdca,  pre  verejnosť ,  aj na poli  mediálnom.
Finančné prostriedky z darovaných 2% mienime použiť pre  pacientov na
vzdelávanie, šport, podporu  a ochranu zdravia.
Ak máte možnosť posunúť našu žiadosť svojim blízkym, príbuzným
a známym, budeme veľmi radi.
Srdečne ďakujeme za každé Euro.

Mgr. Vlasta  Pagáčová, predseda  OZ  DAR ŽIVOTA

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno:  DAR ŽIVOTA
Sídlo:                          Dubnica nad Váhom, 018 41, Centrum I. 54/129
Právna forma:        Občianske združenie
IČO:         42145848
Číslo účtu:             0364383284/0900
Potrebné tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie 2% -za rok 2014 – OZ DAR ŽIVOTA

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2014

12 apr

Keď dar znamená život

Keď dar znamená život

apríl 8, 2013 in Oznamy

“Keď dar znamená život” je názov knižky, ktorá  vznikla ako spoločný projekt pacientov – pacientskej organizácie DAR ŽIVOTA a  Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca v NUSCH, a. s. Bratislava.

V roku 2011 naše občianske združenie vyhlásilo pre pacientov po transplantácii srdca literárnu súťaž na tému Príbeh môjho srdca. Do súťaže sa zapojilo 14 pacientov. Príbehy boli posúdené individuálne jednotlivými členmi poroty, bodovo hodnotené. Najvyšší počet bodov dosiahol a literárnu súťaž vyhral príbeh dcéry nášho spolupacienta,  ktorej meno neuvedieme, ale jej príbeh sme označili iniciálkami V.R. .

Príbehy sme sa rozhodli odpublikovať, a na ich podklade objasniť  čitateľovi mnohé  zaujímavé skutočnosti  týkajúce sa srdcového zlyhávania, jeho vývoja,  liečby, odporúčaní lekárov.  Našou snahou je potreba verejnosť upozorniť na  zákernosť srdcového zlyhávania, ktoré má stúpajúcu tendenciu.

Do knižky sme zakomponovali otázky transplantácie, ale aj darcovstva orgánov. Našim cieľom je podpora transplantačného programu formou verejnej prezentácie zlepšenej kvality života pacientov po transplantácii srdca,  prezentácia  významu darcovstva orgánov, bez ktorých nie je možné transplantácie vykonávať,  snaha určitej osvety a edukácie.

Vytvorili sme malé dielko, ktoré sme obliekli do trochu zaujímavého  formátu  a v deň 15. výročia prvej transplantácie srdca, v ére samostatnej  SR,  sme ho pokrstili a predstavili verejnosti.

Grafickú úpravu vykonal náš spolupacient Juraj Stanovič a knižku vydalo vydavateľstvo HERBAPRESS. Vydanie knižky podporila spoločnosť Roche Slovensko.

Knižka je nepredajná, ak máte o ňu záujem, napíšte nám na adresu info@darzivota.sk

Alebo si ju môžete pozrieť, prípadne stiahnuť na stránkach spoločnosti Herbapress www.knihy.herba.sk/pacient alebo kniha.darzivota.sk.

Mgr. Vlasta Pagáčová, OZ DAR  ŽIVOTA

10 jún

Postup pri vybavovaní peňažného príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Od 1.1.2009 je v platnosti nový zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu  ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Tento zákon upravuje vyplácanie peňažných príspevkov  na kompenzáciu, a to mesačne pozadu za príslušný mesiac. Neupravuje len samotné vyplácanie, ale aj výšku peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktorá je závislá priamo na zmene výšky životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Novým peňažným príspevkom, resp. samostatne vyčleneným je peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia. Ostatné peňažné príspevky na kompenzáciu ostali zachované.

Read More