08 okt

SEDEM ŽIVOTOV – pokračovanie národnej kampane

Informačno-vzdelávacia kampaň Sedem životov má za cieľ upriamiť pozornosť na problematiku darcovstva orgánov a transplantácií, pretože transplantácie orgánov zachraňujú ľudské životy. Cieľom kampane je edukovať verejnosť a zvýšiť počet odberov a orgánových transplantácií. Šírením osvety o tejto téme sa organizátori kampane snažia o zníženie doby čakania na životne dôležitý orgán a zabráneniu predčasným úmrtiam pacientov, pre ktorých predstavuje transplantácia jedinú nádej na život. Read More

01 okt

Darovaný život v Martine

Super program dotiahol do Amfiku celé rodiny, napriek tomu, že vonku bolo počasie „ pod psa“. Program bol nabitý do prasknutia.

26.9.2015 uskutočnila Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLFUK,  Univerzitná nemocnica Martin, Rádio YTB a OZ Darovaný život benefičné podujatie pri príležitosti Európskeho dňa darcovstva s názvom Darovaný život 2015, ktorého cieľom bolo priblíženie darcovského programu laickej verejnosti. Bola to jedna vydarená, veľkolepá benefičná akcia. Read More

03 mar

Darujte nám 2% Vašich daní

Milí spolupacienti, milí priatelia,
ak máte možnosť darovať 2% z už odvedených daní, a doposiaľ ste
sa nerozhodli komu ich darujete,  darujte ich prosím, nášmu OZ DAR
ŽIVOTA.
Už šiesty rok sme aktívne činní,  vykonávame   činnosti na pomoc  a  v prospech pacientov po transplantácii srdca,  pre  verejnosť ,  aj na poli  mediálnom.
Finančné prostriedky z darovaných 2% mienime použiť pre  pacientov na
vzdelávanie, šport, podporu  a ochranu zdravia.
Ak máte možnosť posunúť našu žiadosť svojim blízkym, príbuzným
a známym, budeme veľmi radi.
Srdečne ďakujeme za každé Euro.

Mgr. Vlasta  Pagáčová, predseda  OZ  DAR ŽIVOTA

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno:  DAR ŽIVOTA
Sídlo:                          Dubnica nad Váhom, 018 41, Centrum I. 54/129
Právna forma:        Občianske združenie
IČO:         42145848
Číslo účtu:             0364383284/0900
Potrebné tlačivá na stiahnutie:

Vyhlásenie 2% -za rok 2014 – OZ DAR ŽIVOTA

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2014