03 feb

Darujte 2% Vašej odvedenej dane nášmu združeniu

Tento rok, ako každý, obraciame sa na našich priateľov, známych, rodinných príslušníkov, ale aj na obchodných partnerov a priaznivcov s prosbou o darovanie 2% odvedených daní.  Sú to  finančné prostriedky, ktoré  už nikoho nezaťažia, ale nám môžu  výrazne pomôcť k realizácii aktivít pre pacientov, ale aj pre verejnosť. Vzdelávanie a podpora transplantač-ného programu a darcovstva orgánov sú našou prioritou.

Read More
12 sep

Vaše 2% z odvedenej dane nám pomáhajú 

Občianske združenie DAR ŽIVOTA ďakuje všetkým, ktorí nám prispeli  finančným darom zo svojich dvoch 2% odvedených daní. Veľmi si vážime, že ste si vybrali práve nás. Sme vďační za každé euro. Získané finančné prostriedky hospodárne využijeme  pre čo najvyšší počet pacientov po transplantácii , na vzdelávanie, šport,  ale hlavne na verejné aktivity  v prospech podpory transplantačného programu a darcovstva orgánov  v SR. 

Sme Vám veľmi vďační . 

S najvyššou úctou Mgr. Vlasta Pagáčová, predsedníčka OZ DAR ŽIVOTA