05 mar

Darcovstvo orgánov

DARCOVSTVO ORGÁNOV

Darovanie orgánov je prejavom mimoriadnej ľudskosti a bezhraničnej lásky k blížnemu.
Darca orgánu môže byť žijúci alebo mŕtvy. Živí darcovia môžu darovať za prísnych legislatívnych podmienok jednu obličku a časť pečene.

Jeden mŕtvy darca môže zachrániť alebo významne zlepšiť kvalitu života až 9 pacientom (2 obličky, 1 srdce, 1 pankreas, 2 pľúcne laloky, 2 pečeňové laloky, 1 tenké črevo). Srdce môže byť poskytnuté len jednému príjemcovi, obličky, pečeň a pľúca sa dajú rozdeliť pre dvoch prijímateľov

Darcom orgánov je človek, u ktorého je objektívne potvrdená smrť mozgu. Koncepcia mozgovej smrti je uznávaná nielen zákonmi SR, ale aj EU ale aj najväčšími náboženstvami. Svätý Otec Ján Pavol II. „posvätil“ darovanie ľudských orgánov a uznal smrť mozgu za smrť človeka osobitným listom Svetovému kongresu transplantačnej spoločnosti zo dňa 29.augusta 2000.

Na Slovensku platí pre mŕtvych darcov princíp   predpokladaného súhlasu darovania orgánov.
Ten, kto nesúhlasí s darovaním orgánov, musí byť zaregistrovaný v registri osôb odmietajúcich darovanie orgánov po smrti v Slovenskom centre orgánových transplantácií.

05 mar

Orgánové transplantácie

Transplantácia pľúc patrí medzi najnáročnejšie hrudníkové operácie. Vykonáva sa u pacientov s terminálnym zlyhaním pľúc na podklade fibrózy pľúc, cystickej fibrózy, pľúcnej artériovej hypertenzie alebo chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Na Slovensku sa tento operačný zákrok nevykonáva. Pacienti absolvujú transplantáciu pľúc na prestížnej klinike Všeobecnej nemocnice AKH (Allgemeines Krankenhaus) vo Viedni. Predtransplantačnú a potransplantačnú starostlivosť pacientom poskytuje Centrum prípravy pacientov na transplantáciu pľúc a potransplantačnej starostlivosti pri Klinike pneumológie a ftizeológie SZU a UNB v Bratislave-Ružinove.

Read More

05 mar

Transplantácia srdca

Transplantácia srdca je najefektívnejšou metódou liečby pokročilého chronického srdcového zlyhávania.
Srdcové zlyhávanie je stav, kedy srdce nezabezpečuje dostatočný prietok krvi na okysličenie a metabolické požiadavky orgánov (obličky, mozog, svaly, pečeň, črevo, samotné srdce a ďalšie). Vzniká z rôznych príčin. Najčastejšie je to následok ischemickej choroby srdca, vysokého krvného tlaku, infarktu myokardu, vrodených chýb srdca, poškodenie chlopní alebo priamo srdcového svalu (tzv. kardiomyopatia).Najčastejšie príznaky sú dýchavičnosť, netolerovanie fyzickej námahy, únava, opuch dolných končatín v oblasti členkov.
Srdcové zlyhávanie je možné liečiť medikamentózne, avšak v terminálnom štádiu zlyhávania je jedinou a poslednou možnosťou liečby transplantácia srdca.
Transplantácia srdca je celosvetovo uznávanou liečebnou metódou, predovšetkým od začiatku osemdesiatych rokov 20. storočia, keď sa objavením účinných liekov – imunosupresív, podarilo účinne a relatívne bezpečne potlačiť imunitný systém a zabrániť odvrhnutiu transplantovaného orgánu.
Na Slovensku sa transplantácie srdca úspešne realizujú od roku 1998, na jedinom pracovisku, v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Bratislave. Dodnes ich bolo vykonaných viac ako dve stovky.

10 jún

Jeden darca – sedem životov

Obličky sa na Slovensku transplantujú už takmer štyridsať rokov a transplantačný program srdca funguje trinásť rokov. V poslednom čase sa počet operácií zvýšil, stále to však nie je ideálne. Predstavte si človeka, ktorému zlyhávajú obličky. Najprv ho liečia liekmi, ale keďže ide o nezvratné poškodenie, hladina odpadových látok v krvi pomaly stúpa vyššie a vyššie. Aby prežil, musí ísť na dialýzu. Dá sa s tým žiť, ale je to otravné a pre poisťovne drahé. Ideálnym riešením je transplantácia. Lenže darcov je vždy menej ako tých, čo obličku potrebujú. Ako to u nás s darovaním a transplantáciami orgánov funguje?

Read More

04 jún

Darovanie orgánov – etické a právne aspekty

Darovanie orgánov na transplantáciu je z etického hľadiska prejavom maximálnej ochoty pomôcť ľudom s terminálnym zlyhaním orgánov, pre ktorých je to nielen zlepšenie kvality života, ale mnohokrát jediná možnosť záchrany.

Na vylúčenie iných ako altruistických motívov je v legislatíve všetkých vyspelých štátov podmienka, že darovanie orgánov je bezplatné.

Read More

04 jún

Prvé transplantované srdce

 

Christian Barnard

Rok 1967 sa väčšinou spomína v súvislosti s deťmi kvetov a zlatým vekom Beatles.Pre juhoafrického predavača potravín Lewisa Washkanského to bol rok zúfalstva. Nejasné podozrenie, že jeho srdcová choroba je nevyliečiteľná, sa pomaly menilo na istotu. S chorobou rástla aj zúfalá chuť žiť. Keď mu chirurg Christian Barnard navrhol, aby sa stal pokusným králikom prvej transplantácie srdca v histórii ľudstva, neváhal ani sekundu. „Pre umierajúceho človeka nie je ťažké sa rozhodnúť. Vie, že je na konci. Keď vás naháňa lev na brehu rieky plnej krokodílov, vrhnete sa do vody v presvedčení, že máte šancu dosiahnuť druhý breh. Bez leva by vám to ani nenapadlo,“ opísal neskôr Washkanského rozhodovanie chirurg Barnard. Dňa 2. decembra 1967, pred 44. rokmi, prebehla v nemocnici Groote Schuur v Kapskom meste v Južnej Afrike prvá transplantácia srdca.

Read More