11 júl

KRÁSA OKAMIHU – vyhodnotenie projektu

Projekt KRÁSA OKAMIHU bol realizovaný od júna 2013 do marca 2015. Bol  jedinečný a prvý svojho druhu na Slovensku. Putovaním po Slovensku organizátori  šírili pozitívnu mienku a myšlienky projektu v oblasti významu transplantácii a darcovstva orgánov. Predstavili problematiku a otvorili verejnú diskusiu. Zastávame názor, že bol jednoznačne prínosom v oblasti zvýšenia povedomia verejnosti o dotknutej problematike, čo v konečnom dôsledku môže pozitívne ovplyvniť prístup obyvateľstva k otázkam darcovstva orgánov. Read More

08 apr

„Pohyb“ výstavy Krása okamihu po Slovensku

Trnava – 28. 3. 2014 – 27. 3. 2014 – Občianske združenie Transplantovaná pečeň

Nitra – 25. 4. 2014 – 22. 5. 2014 – Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou
Lučenec – 23. 5. 2014 – 19. 6. 2014 – Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou
Banská Bystrica – 20. 6. 2014 – 18. 7. 2014 – Občianske združenie Šanca pre pečen
Bardejov – 19. 7. 2014 – 2. 9. 2014 – Občianske združenie Šanca pre pečen
Prešov – 3. 9. 2014 – 2. 10. 2014 – Občianske združenie DAR ŽIVOTAObčianske združenie Transplantovaná pečeň
Košice – 3. 10. 2014 – 30. 10. 2014 – Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných
Martin – 31. 10. 2014 – 27. 11. 2014 – Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných
Kúpele Nimnica – 02.12. 2014 – 18.12. 2014 –  Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, Občianske združenie DAR ZIVOTA
Púchov – 12.01. 2015 – 06.02. 2015 – Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných
Trenčín – 09.02. 2015 – 03.03. 2015 – Občianske združenie DAR ZIVOTA

Dátumy sú len orientačné. Presný termín konania výstavy bude včas zverejnený na web stránke združenia, ktoré výstavu organizuje.

02 mar

Krása okamihu – Projekt na podporu transplantačného programu a darcovsta orgánov v SR

 

Organizátor projektu

Občianske združenie DAR ŽIVOTA v spolupráci s partnerskými organizáciami – OZ Transplatovaná pečeň, OZ Šanca pre pečeň, Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, ktoré sú pacientskymi organizáciami združujúcimi osoby prevažne po orgánovej transplantácii, (ev. osoby žijúce so závažným ochorením) ich rodinných príslušníkov a sympatizantov .
Read More