17 okt

Eticko-právne aspekty transplantácií a darcovstva orgánov v SR 

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo 27. 9. 2016 na pôde FF UMB v Banskej Bystrici, v rámci projektu VEDIEŤ VIAC. Lekári z transplantačných centier v Banskej Bystrici a Martine, objasnili študentom FF, katedry etiky a aplikovanej etiky  problematiku, ktorá je stále na Slovensku málo diskutovaná. Následne pacienti po orgánovej transplantácii priblížili pohľad strany príjemcu. V diskusnom fóre, ktoré po krátkom úvode nasledovalo, odpovedali prítomní hostia na otázky študentov a zástupcov univerzity.  Podujatie malo veľmi zaujímavý  rámec a vyhradený čas podujatia prešiel  veľmi rýchlo.Organizátori podujatia  vyzývali študentov, aby sa o získané informácie podelili so svojimi priateľmi, so svojimi rodinami, aby sa aj oni zapojili do celoslovenskej diskusie,  ktorá je v oblasti danej problematiky viac ako potrebná. Týka sa totiž nás všetkých.

Read More

18 apr

Vedieť viac o darcovstve a transplantácii orgánov  

O tom, ako je to s darcovstvom orgánov na Slovensku, o legislatíve, jej aplikácii v praxi, o odberovom procese, o histórii transplantácií vo svete a na Slovensku… o ľuďoch, ktorí sú na tento spôsob liečby odkázaní, o ľuďoch, pre ktorých je transplantácia životne dôležitého orgánu jedinou možnosťou záchrany života … odborné prednášky popredných lekárov z transplantačného centra v Banskej Bystrici, autentické výpovede pacientov, ktorí podstúpili transplantáciu životne dôležitého ľudského orgánu, pocity, skutočnosti, fakty…  – o tom, bolo diskusné fórum , s príznačným názvom:   „ Jeden darca – sedem životov“,  ktoré zorganizovalo OZ DAR ŽIVOTA spolu so Slovenskou transplantologickou spoločnosťou a pacientskymi organizáciami združujúcimi pacientov pred a  po orgánových transplantáciách, na pôde  Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, dňa 20.4.2016, v rámci projektu VEDIEŤ VIAC.

Read More