16 mar

Formuláre k fotosúťaži „Unisono“

Formulár A a prípadne aj B sú neoddeliteľnou súčasťou zaslania fotografií do súťaže „Unisino“.

Formulár A – sprievodný formulár so základnými informáciami o fotografovi a fotografiách, čestným prehlásením a  súhlasom  vo veci autorských práv datovaný a podpísaný autorom fotografií

Formulár B – v prípade, že fotografia zobrazuje osoby tak, že sú rozpoznateľné, je nutné doložiť formulár súhlasu zachytenej osoby na fotografii, ktorý musí byť opatrený dátumom a podpisom dotknutej osoby

Na stiahnutie : FORMULÁR A+B

 

16 mar

Fotografická súťaž „Unisono“ – charakteristika a podmienky súťaže

Fotografická   súťaž   „Unisono“- charakteristika a podmienky súťaže

Pre kategóriu : Pacienti pred a po orgánovej transplantácii

Unisono je hudobný výraz a označuje sa ním súzvuk rovnako vysokých tónov, s doslovným prekladom „jednohlasne“. Aj keď dva rôzne nástroje hrajú unisono, môžeme ich od seba rozlíšiť, pretože majú rôzne farby tónov

Vo fotografii očakávame zachytenie: súzvuku, súznenia, spriaznenia, spolupráce, „parťáctva“, spolupatričnosti, spolupráce, „spolupachateľstva“, súhry,…

Môže ísť o zábery z bežného života, z prírody, zachytenie súznenia človeka a prírody, subjektu a objektu, hry dvoch subjektov jedného druhu, viacerých druhov Read More