17 okt

Eticko-právne aspekty transplantácií a darcovstva orgánov v SR 

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo 27. 9. 2016 na pôde FF UMB v Banskej Bystrici, v rámci projektu VEDIEŤ VIAC. Lekári z transplantačných centier v Banskej Bystrici a Martine, objasnili študentom FF, katedry etiky a aplikovanej etiky  problematiku, ktorá je stále na Slovensku málo diskutovaná. Následne pacienti po orgánovej transplantácii priblížili pohľad strany príjemcu. V diskusnom fóre, ktoré po krátkom úvode nasledovalo, odpovedali prítomní hostia na otázky študentov a zástupcov univerzity.  Podujatie malo veľmi zaujímavý  rámec a vyhradený čas podujatia prešiel  veľmi rýchlo.Organizátori podujatia  vyzývali študentov, aby sa o získané informácie podelili so svojimi priateľmi, so svojimi rodinami, aby sa aj oni zapojili do celoslovenskej diskusie,  ktorá je v oblasti danej problematiky viac ako potrebná. Týka sa totiž nás všetkých.

Read More