05 mar

Dôležité upozornenie pre pacientov, držiteľov preukazu ŤZP

Ste oslobodení od úhrady poplatkov za rozhlas a televíziu? 

Podľa  zákona 340/2012 Z. z., o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska musíte  do 31. 3. 2013 oznámiť a preukázať túto skutočnosť.  V zmysle § 5 citovaného zákona:
Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ ak žije v domácnosti  s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,  ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady .
ods. 6 písm. b).

Spýtali sme sa za Vás: 
Ako má postupovať občan s ŤZP, ak už v minulosti bol oslobodený od poplatkov  za služby rozhlasu a televízie?

Ak trvajú dôvody na oslobodenie od poplatkov rozhlasu a televízie Slovenska, je nutné, aby osoba s ŤZP, ev. platiteľ, ktorý s ňou žije v spoločnej domácnosti preukázal uvedenú skutočnosť najneskôr do 31. marca 2013 príslušným dokladom do sídla Rozhlasu  a Televízie Slovenska. Pokiaľ uvedenú skutočnosť nepotvrdí, je platiteľ povinný riadne uhradiť poplatky, inak budú od neho  vymáhané s účinnosťou od 01.01.2013.

V danej veci je postačujúce, aby platiteľ (osoba, ktorá je evidovaná ako odberateľ elektrickej energie na odbernom mieste) napísala krátky list, s uvedením čísla SIPO a v texte uviedla, že je osobou s ŤZP, alebo žije v spoločnej domácnosti s osobou s ŤZP a priloží relevantný doklad ( kópiu rozhodnutia príslušného  úradu práce, sociálnych a vecí a rodiny o uznaní za občana s ťažkým zdravotným postihnutím,  alebo kópiou preukazu ŤZP). Uvedený list spolu s dokladom je potrebné zaslať  na adresu RTVS.

Kontaktná adresa: 
Rozhlas a Televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

Číslo Cal centra RTVS:  02/32505200

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.