Občianske združenie DAR ŽIVOTA 

Pacientska organizácia združujúca pacientov po transplantácii srdca, ich rodinných príslušníkov a priateľov.

Širokospektrálne aktivity v záujme všestrannej pomoci pacientom a členom OZ, edukačné a celospoločensky prospešné aktivity.

Podporovatelia, sponzori a všetci tí, ktorí nám pomáhajú, podporujú nás a participujú na našich projektoch a aktivitách.