11 júl

KRÁSA OKAMIHU – vyhodnotenie projektu

Projekt KRÁSA OKAMIHU bol realizovaný od júna 2013 do marca 2015. Bol  jedinečný a prvý svojho druhu na Slovensku. Putovaním po Slovensku organizátori  šírili pozitívnu mienku a myšlienky projektu v oblasti významu transplantácii a darcovstva orgánov. Predstavili problematiku a otvorili verejnú diskusiu. Zastávame názor, že bol jednoznačne prínosom v oblasti zvýšenia povedomia verejnosti o dotknutej problematike, čo v konečnom dôsledku môže pozitívne ovplyvniť prístup obyvateľstva k otázkam darcovstva orgánov.Projekt sa podarilo zrealizovať vďaka zanietenosti jednotlivých členov občianskych združení , ktorí sa projektu venovali na báze dobrovoľníctva. K realizácii výrazne prispela pomoc partnerov a odbornej verejnosti. Získali sme spätnú väzbu, projekt hodnotíme kladne.
Organizátor projektu: Pacientske organizácie združujúce pacientov pred alebo po orgánovej transplantácii :
OZ DAR ŽIVOTA,
OZ Transplantovaná pečeň,
OZ Šanca pre pečeň,
Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných,
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.

Garant projektu: Občianske združenie DAR ŽIVOTA, pacientska organizácia združujúca pacientov po transplantácii srdca, ich rodinných príslušníkov a priateľov.

I.etapa: (termín 06/2013 -2/2014)
Projekt bol založený na fotografii autorov – pacientov po orgánovej transplantácii a pacientov čakajúcich na transplantáciu (ev. žijúcich so závažným ochorením).

II.etapa: Realizácia fotografických výstav spolu so sprievodným programom.
(termín 03/2014-03/2015)
Výstava niesla odkaz: „Transplantácie zachraňujú a skvalitňujú životy ľudí. Transplantácie sú nádej!„ Bez darcovstva orgánov sa však robiť nedajú.
Rozmer uvedenej problematiky posunul umelecko-kultúrny rozmer výstavy na rozmer celospoločenský.

Cieľ projektu:
– šírenie pozitívnej mienky o transplantáciách, ale hlavne o darcovstve orgánov
– edukácia a následné zvýšenie povedomia širokej verejnosti o dotknutej problematike

Cieľová skupina : odborná a laická verejnosť

Fotografické výstavy boli realizované v zmysle vypracovaného plánu a boli doplnené sprievodnými aktivitami, v zmysle motta: „O transplantáciách a darcovstve orgánov sa hovorí málo, hovorme o nich viac“.
Do projektu sa zapojili všetky organizácie združujúce pacientov s dotknutou problematikou, ktoré na základe vlastného poznania a prežitej skúsenosti hodnoverne sprostredkovávali informácie značne citlivej a tabuizovanej témy týkajúcej sa darcovstva orgánov, takmer všetkým vrstvám obyvateľstva.
Každá zo zúčastnených pacientskych organizácií prebrala záštitu nad dvoma výstavami, s ktorými boli spojené ďalšie sprievodné aktivity.
– Odborné semináre s účasťou odborných lekárov v oblasti transplantológie, Národnej transplantačnej organizácie, MZ SR, a pod.
– Verejné akcie DEŇ PRE VAŠE ZDRAVIE – v spolupráci so VšZP (zameraná na poradenstvo a  prevenciu)
– Besedy a diskusie so študentmi (objasnenie problematiky, edukácia, odpovedanie na otázky)

Realizácia
I etapa: Vyhlásenie fotografickej súťaže a následné úkony (termín 06/2013 -2/2014)
V tejto etape boli pripravované edukačno – informačné materiály. Následne prebiehali úkony spojené s ukončením fotografickej súťaže a prípravou fotografickej výstavy.
Do súťaže sa prihlásilo 44 súťažiacich a spolu bolo prihlásených 167 fotografií.
Sedem členná porota vyhlásila 10 fotografií na ocenenie a ďalších 20 fotografií na umiestnenie na výstavu.

II.etapa: Realizácia fotografických výstav spolu so sprievodným programom.
(termín 03/2014-03/2015)
4.3.2014 sa spustila realizácia 2.etapy projektu a spočívala v prezentácii fotografickej výstavy spolu so sprievodným edukačným programom na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR. Výstava s edukačným zameraním bola postupne sprístupnená širokej verejnosti v dvanástich mestách Slovenska: v Bratislave, Trnave , v Nitre, Lučenci, Banskej Bystrici, Bardejovských Kúpeľoch, Prešove, Košiciach, Martine, Nimnických kúpeľoch, Púchove a v Trenčíne.

K podujatiam bol vyrobený krátky edukačný spot – „Hovorme o transplantáciach a darcovstve orgánov viac“ a edukačno – propagačné predmety.
Uskutočnilo sa celkom 12 veľkých výstav s vernisážou a sprievodným edukačným programom – oboznámením s problematikou, poukazom na význam darcovstva orgánov, edukáciu v oblasti darcovstva orgánov, prezentáciou vlastných príbehov pacientov. Kvalifikovaným odhadom určujeme celkový počet návštevníkov výstav v počte cca 7 – 8 tisíc osôb. Organizátori na základe vlastného poznania poukázali na nespochybniteľnosť významu orgánových transplantácií, ktoré zachraňujú a skvalitňujú životy ľudí na celom svete. Prezentovali výrazne zlepšenú kvalitu života ľudí po orgánovej transplantácii a skutočnosť, že ľudia sa po orgánovej transplantácii vracajú späť do plnohodnotného života.

V spojitosti s realizáciou výstav bolo zrealizovaných 7 odborných seninárov pre odbornú aj laickú verejnosť, za účasti odborných lekárov z oblasti transplantológie, z NTO, MZSR a pod., v mestách Bratislava, Nitra, Lučenec, Košice, Martin, Púchov a Trenčín.
Na podujatiach sa sporadicky zúčastňovali regionálne a národné médiá. Každá organizácia informovala o podujatiach a mediálnych výstupoch na vlastných webových stránkach.Na stránke OZ DAR ŽIVOTA http://www.darzivota.sk/category/aktuality/krasa-okamihu/ a http://www.darzivota.sk/category/projekty/krasa-okamihu-p/ sú uvedené komplexné informácie o projekte.

V súlade s plánovanými sprievodnými aktivitami, uskutočnili sa:
– verejné akcie DEŇ PRE VAŠE ZDRAVIE, v spolupráci so VšZP
– diskusné fóra so študentmi stredných škôl
– odborné semináre pre členov záujmových klubov a verejnosť
– anketa „Čo vieme a čo nevieme o transplantácii a darcovste orgánov“.

Projekt bol financovaný čiastočne z vlastných zdrojov jednotlivých OZ a prevažne z finančných darov od jednotlivých partnerov.
Generálnym partnerom projektu boli spoločnosti FOTOLAB a NOVARTIS .
Projekt významne podporili aj spoločnosti: Astellas Pharma , s.r.o., Roche Slovensko s.r.o., TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Amgen Slovakia, UNOTECH s.r.o., GSK Slovakia s.r.o., spoločnosť Agrofarma, spol. s.r.o .
Spoločnosť FOTOLAB pre projekt zabezpečovala tlač propagačných, informačných a edukačných materiálov, ale hlavne krásnych fotografií a CEWE fotokníh.

Výdavky na projekt boli zaznamenané v oblasti zmluvných služieb , nájmov, prenájmu techniky, úhrady energií, tlači edukačných materiálov, reklamných predmetov, prepravných služieb, a pod..

V projekte sme spolupracovali s ďalším množstvom partnerov z radov odborných lekárov, zástupcov spoločností zaoberajúcich sa dotknutou problematikou (NTO, STS, MZ SR, TC a OC), ktorí významne prispeli podporou podujatí, vlastnou účasťou a prezentáciou odborných prednášok. Projektu významne pomohli regionálni partneri, zástupcovia miest, nemocníc, lekári odborných pracovísk, stredné školy a univerzity.
Všetkým srdečne ďakujeme.

 

V Dubnici nad Váhom 5.mája 2015

Spracovala : Mgr. Vlasta Pagáčová, predseda OZ DAR ŽIVOTA
Kontakt: 0907370011, info@darzivota.sk, www.darzivota.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.