O nás

THI019H kopie2

Sme pacientska organizácia združujúca pacientov po transplantácii srdca, ich rodinných príslušníkov a priateľov. Vzájomne si pomáhame, stretávame sa, realizujeme športové, spoločenské a edukačné aktivity, verejne prezentujeme význam transplantácií, ktoré zachraňujú životy a zlepšujú kvalitu života.

Našim cieľom je vzájomná všestranná pomoc, prezentácia zlepšenia kvality života po transplantácii srdca, podpora zdravia, podpora transplantačného a darcovského programu.

My sme tí, ktorým transplantácia srdca zachránila život. Sme z celého Slovenska. Sú medzi nami mladí muži, mladé ženy, muži aj ženy v strednom aj staršom veku, pretože choroba si nevyberá. Všetci sme vďační našim darcom, ich rodinám, lekárom a všetkým tým, ktorí sa na odberovom a transplantačnom procese podieľajú.

Ďakujeme za druhú šancu na život.

Sme registrovaní MV SR, rozhodnutím VVS/1-900/90-34533, zo dňa 6.novembra 2009.

IČO: 42145848
číslo účtu: SK88 0900 0000 0003 6438 3284