10 nov

O transplantáciách a darcovstve sa hovorí málo. Hovorme o nich viac. 

Naplnenie daného sloganu bolo predmetom odborného seminára, ktorý sa uskutočnil 6. novembra 2014 v Martine. Priestory posluchárne martinskej nemocnice sa zaplnili širokým spektrom účastníkov. Boli medzi nimi odborní lekári, zdravotníci, študenti, pozvaní hostia a laická verejnosť.

Odborný seminár sa konal v rámci projektu na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR. Organizátorom podujatia bola Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných, v spolupráci s garantom projektu OZ DAR ŽIVOTA. Záštitu nad odborným seminárom prevzal riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Martine, MUDr. D. Krkoška, PhD, MBA, ktorý v úvode vyjadril poďakovanie za realizáciu takéhoto a podobných podujatí, ktoré sú krôčikom k informovanosti verejnosti a problematike, ktorá sa týka nás všetkých.

Podujatie viedol Mgr. Franer. S profesionálnym prehľadom preferoval význam darcovstva orgánov, svoje komenty opieral o relevantné fakty a štatistické údaje. Svoje vstupy dopľňal pútavými videospotmi a grafikou.

Mgr. Pagáčová predstavila jednotlivé združenia, ktoré participujú na projekte. Informovala o cieľoch projektu a jednotlivých aktivitách, ktoré doposiaľ v danom projekte zrealizovali. Vyzdvihla cieľ projektu, ktorým je šírenie pozitívnej mienky o transplantáciách a darcovstve a celková podpora transplantačného programu. Načrtla problém polarizácie obyvateľstva na danú problematiku, negatívny vplyv médií, ktoré často neprezentujú úspechy, ale viac sa zameriavajú na negatívne kauzy, ktoré poškodzujú celý program. Ponúkla odbornej verejnosti spoluprácu pacientskych organizácií v obdobných projektoch, s cieľom dosiahnuť vyššiu informovanosť v radoch širokej verejnosti, v prospech zvýšenia povedomia a v konečnom dôsledku, zvýšenia darcovskej aktivity . Vyzvala všetkých prítomných, aby informácie, ktoré sa dnes dozvedia šírili ďalej, aby o význame transplantácii rozprávali so svojim okolím, aby informácie rozsievali ako zrnká, ktoré vyklíčia a môže z nich vyrásť bohatá a dobrá úroda.

Mgr. Makovníková informovala o jednom z vážnych ochorení, zriedkavom a vzácnom, ktoré je však diagnostikované u stále pribúdajúcom počte pacientov, prevažne z radov mladých ľudí, o pľúcnej artériovej hypertenzii.

Prejavy a vystúpenia zástupcov organizátorov (všetci sú pacienti po orgánovej transplantácii) zavŕšil príbeh pacienta, ktorý umocnil volanie organizátora po zvyšovaní povedomia o darcovstve, o nespochybniteľnom význame orgánových transplantácií. Príbehy ľudí, ktorí prešli obdobím ochorenia a čakania na orgán sú tak emotívne silné, že neponechajú nikoho chladným a nútia k zamysleniu.

V odbornej časti vystúpila MUDr. Dedinská, ktorá prezentovala Darcovský a transplantačný program v SR. Profesionálny, a mimoriadne zaujímavý a výstižný obsah prednášky zaujal úplne každého účastníka.

MUDr. Miklušica zakončil odborný seminár prednáškou o Transplantačnom a darcovskom programe v Martine. Jeho prednáška bola zameraná na činnosť martinského transplantačného a odberového centra. Svoje informácie opieral o štatistické údaje a dosiahnuté výsledky. Martinské centrum je najmenšie na Slovensku, ale má v danej oblasti jedny z najlepších výsledkov v rámci celého Slovenska. Z našej strany im vyslovujeme obrovskú vďaku za obetavú a náročnú prácu.

Odborný seminár ukončil Mgr. Franer komparáciou a stručným zhrnutím dosiahnutých výsledkov.

Prítomní účastníci z radov odbornej a laickej verejnosti si odnášali množstvo nových a zaujímavých informácií o transplantáciách a darcovstve orgánov. Prítomní sa zhodli, že podobných podujatí by malo byť viac. VP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.