05 mar

Orgánové transplantácie

Transplantácia pľúc patrí medzi najnáročnejšie hrudníkové operácie. Vykonáva sa u pacientov s terminálnym zlyhaním pľúc na podklade fibrózy pľúc, cystickej fibrózy, pľúcnej artériovej hypertenzie alebo chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Na Slovensku sa tento operačný zákrok nevykonáva. Pacienti absolvujú transplantáciu pľúc na prestížnej klinike Všeobecnej nemocnice AKH (Allgemeines Krankenhaus) vo Viedni. Predtransplantačnú a potransplantačnú starostlivosť pacientom poskytuje Centrum prípravy pacientov na transplantáciu pľúc a potransplantačnej starostlivosti pri Klinike pneumológie a ftizeológie SZU a UNB v Bratislave-Ružinove.

Pľúcna artériová hypertenzia (PAH) je chronické ochorenie pľúcnych artérií, charakterizované zvýšením tlaku v pľúcnom riečisku, progresívnym zlyhávaním pravého srdca, významne zhoršenou kvalitou života a predčasnou smrťou. Najčastejšími symptómami ochorenia sú dýchavičnosť, únava, závrate, opuchy členkov. PAH patrí medzi zriedkavé ochorenia a jej príznaky sa často zamieňajú s príznakmi iných chorôb. Presná a včasná diagnostika, spojená so špeciálnou liečbou, zlepšuje kvalitu života, spomaľuje priebeh ochorenia a predlžuje život pacienta. Diagnostiku a liečbu tejto choroby na Slovensku vykonávajú špecializované Centrá pre PAH na NÚSCH, a.s. Bratislava, VÚSCH,a.s. Košice a SÚSCH a.s. Banská Bystrica.

Transplantácia pečene patrí medzi veľmi zložité, medicínsky najťažšie operácie. Pristupuje sa k nej v situácii, keď dôjde k zlyhaniu pečene, ktoré už nemožno uspokojivo upraviť iným spôsobom liečby. Pečeň je pre život nevyhnutný orgán, pretože je ústredným miestom procesov látkovej premeny a je najväčšou žľazou v našom tele. Jej prostredníctvom sa z tela odstraňujú pre telo jedovaté a odpadové látky, vytvára dôležité zložky krvi, slúži aj ako zásobáreň rôznych potrebných látok. Má v tele nenahraditeľnú funkciu. Najnebezpečnejším ochorením pečene je cirhóza, ktorá má množstvo príčin vrátane vírusových hepatíd B alebo C, nadmerného užívania alkoholických nápojov, ale aj nealkoholových tukových chorôb pečene, metabolických porúch a iné.
Prvá úspešná transplantácia pečene bola v SR vykonaná v roku 1997, v Banskej Bystrici. V súčasnosti sú na uvedené zákroky zamerané dve pracoviská v celej Slovenskej republike, a to v Banskej Bystrici a v Bratislave.

Transplantácia obličky je jednou z možností riešenia chronického zlyhania obličiek.
Chronické zlyhanie obličiek (CHZO) je stav, keď je funkcia obličiek znížená do takej miery, že obličky nie sú schopné udržovať primerané zloženie vnútorného prostredia ani za bazálnych podmienok.
CHZO možno podľa štádia (resp. závažnosti ochorenia) liečiť:
1. diétou a medikamentózne
2. hemodialýzou
3. peritoneálnou dialýzou
4. transplantáciou obličky
Dialýza by mala slúžiť len ako prechodné opatrenie na preklenutie obdobia, kým bude pacient transplantovaný. Hemodialýza je „čistenie“ krvi v mimotelovom obehu. Vykonáva sa pomocou prístroja- umelej obličky . Štandardná liečba sa vykonáva v dialyzačnom stredisku 3x týždenne s približne 4-hodinovým trvaním dialyzačnej procedúry. Liečba je však individuálne prispôsobená potrebám každého pacienta.
Na rozdiel od hemodialýzy, peritoneálna dialýza používa fyziologické vlastnosti vlastnej pobrušnice (peritonea). Je to liečba „vnútrotelová“, uskutočňovaná v brušnej dutine. Úlohu filtra plní pobrušnica, membrána pokrývajúca vnútorné orgány brušnej dutiny.
Transplantácia je operačný zákrok, pri ktorom sa zdravá oblička od inej osoby (darcu) umiestni do tela príjemcu. Transplantuje sa len jedna oblička. Na pokrytie potrieb organizmu to stačí. Transplantovaná oblička potom vykonáva prácu za zlyhané obličky. Úspešná transplantácia je jediným riešením, ako sa po zlyhaní obličiek zbaviť potreby dialýzy. Po transplantácii sa kvalita života pacientov výrazne zlepší, oproti obdobiu, keď boli dialyzovaní. Poskytuje im väčšiu slobodu, nemusia chodiť na dialýzu a obmedzovať sa diétou a dodržiavaním pitného režimu.
Na Slovensku sa transplantácia obličky vykonáva v Bratislave, Košiciach, Martine Banskej Bystrici

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.