10 mar

Skutočnosti a fakty o transplantáciách a darcovstve 

V rámci projektu VEDIEŤ VIAC, sa uskutočnili 2. marca 2017, na Katedre ošetrovateľstva, FZO PU v Prešove hneď dve,  identické podujatia,  s názvom: „ Skutočnosti a fakty o transplantáciách a darcovstve orgánov.“ 

Realizátori  projektu predstavili študentom vybratých ročníkov problematiku darcovstva orgánov a jeho významu pre záchranu životov. Pútavý vstup pacientky po transplantácii srdca, ktorá  sa podelila o svoj príbeh  nasmeroval poslucháčov priamo do témy. Nikto iný, ako pacient, ktorý sa sám ocitol na prahu života a smrti, nedokáže popísať okolnosti a pocity človeka, čakajúceho na orgán od neznámeho dobrodinca. Nikto iný nedokáže natoľko oceniť a zároveň byť tak nesmierne vďačný, ako práve ten, komu orgán cudzieho človeka zachránil život.  Bolo až neuveriteľné, keď následná prezentácia odhalila, ako výrazne sa k zlepšeniu mení kvalita života ľudí, ktorí sa po transplantácii  vracajú späť do života plnohodnotného, krásneho a tak veľmi vzácneho.  Videospot  o názorovej úrovni  obyvateľstva  potvrdil nízku informovanosť a značný nezáujem verejnosti o danú problematiku.  Odprezentované témy obsahovo odborne  doplnil  MUDr.  Ľuboslav Beňa, PhD., CETC ,  hlavný  transplantačný koordinátor SR, primár Transplantačného oddelenia UNLP v Košiciach. Predostrel problematiku darcovstva, jeho legislatívny rámec, poskytol poslucháčom široké spektrum informácií od histórie, cez fakty, štatistiky a odborné  nielen teoretické, ale aj praktické informácie, ktoré s problematikou súvisia.

Následne sa rozbehla veľmi živá diskusia. Študenti na obidvoch podujatiach  dávali najrôznejšie otázky. Ich záujem bol skutočne mimoriadny. Študenti vnímali túto tému v spojitosti nielen so svojim budúcim povolaním a poslaním, ale aj v spojitosti so svojim osobným životom.    

Atmosféra obidvoch podujatí bola mimoriadne pozitívna. Prístup vedenia fakulty, pedagogického zboru, ale aj záujem samotných študentov prispel k úžasnému podujatiu, ktorým sme naplnili náš cieľ.  Od študentov sme nič nežiadali, ničím sme ich nezaväzovali, neagitovali, chceli sme len poskytnúť dôveryhodné  informácie. VEDIEŤ VIAC, aj o danej problematike, je dôležité. Keď máme dostatok relevantných informácií a vieme viac,  dokážeme sa zodpovednejšie rozhodnúť. 

Ďakujeme vedeniu Fakulty ošetrovateľstva a všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu podujatia. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podujatia zúčastnili. 

Nenechajme si informácie pre seba, podeľme sa o ne so svojim okolím. (VP)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.