06 mar

Vernisáž fotografickej výstavy Krása okamihu

Štvrtý marec 2014  bol dňom vernisáže fotografickej výstavy KRÁSA OKAMIHU, ktorá  vznikla zo súťaže pacientov pred  alebo po orgánovej transplantácii.  Fotografie vyjadrujú emócie, radosť z prežitého okamihu, zážitok z prežitého dňa, radosť zo života, z očakávania, či zo splnenia snov a túžob.

Read More

06 mar

Nezabudnuteľné stretnutie v Slovenskom národnom divadle

4. marca 2014 sa priestoroch  Slovenského  národného  divadla v Bratislave uskutočnilo zaujímavé  stretnutie. Nieslo sa v znamení života. Života tých, ktorí dostali druhú šancu na svoj život.  Za svoj život ďakujú funkčnému  transplantačnému programu  na Slovensku a darcom, ktorí im  darovali po smrti svoje orgány.

Read More

07 jan

Ocenenie za filantropiu

Filantropia (z gréckeho: filein, milovať a anthrópos, človek – láska k človeku) znamená  humanisticky motivovanú dobročinnosť, dávanie  peňazí, tovaru,  času alebo úsilia na podporu  všeobecne prospešného účelu,  obvykle v dlhšom časovom horizonte s jasne definovaným cieľom Vo všeobecnosti môžeme filantropiu chápať ako altruistický počin, ktorý smeruje k podpore dobra a zlepšovaniu kvality života.

Read More

13 dec

200 darovaných životov

Už 14 rokov sa na Slovensku, priamo v Bratislave, uskutočňujú transplantácie srdca a práve na sklonku  roku 2012 sa uskutočnila v poradí už dvestá. Pri príležitosti 200. transplantácie srdca sa 13. novembra v Hoteli Bôrik zišlo na jednom mieste niekoľko výnimočných osôb. Tlačovej konferencie sa zúčastnili pracovníci Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb, a.s v Bratislave. Read More