08 apr

Rozhoduje aj chuť do života.

HealthyHeart-webV roku 2010 som bola hospitalizovaná v   NÚSCH v Bratislave  na operáciu chlopní. Počas hospitalizácie dva krát posunuli moju operáciu na nasledujúci deň. Boli vážnejšie prípady, ako som bola ja. Chápala som to, ale predstava víkendu stráveného v nemocnici, len tak polihujúc  na posteli, mysliac na operáciu, s každým zamáva. Nevedela som si to ani predstaviť. Nikdy som nebola ani v narkóze, bála som sa, že sa nepreberiem  V hlave mi vírili všelijaké myšlienky. Read More

07 jan

Ocenenie za filantropiu

Filantropia (z gréckeho: filein, milovať a anthrópos, človek – láska k človeku) znamená  humanisticky motivovanú dobročinnosť, dávanie  peňazí, tovaru,  času alebo úsilia na podporu  všeobecne prospešného účelu,  obvykle v dlhšom časovom horizonte s jasne definovaným cieľom Vo všeobecnosti môžeme filantropiu chápať ako altruistický počin, ktorý smeruje k podpore dobra a zlepšovaniu kvality života.

Read More

12 dec

Napísal sám život

Moje srdce ma zradilo v 32 rokoch. Dovtedy zdravý chlap a športovec som sa zrazu cítil ako 100 ročný starec. Choroba prepukla nečakane a nabrala rýchly spád. Veľmi som chcel žiť. Bol som mladý, mal som milujúcu manželku, krásnu malú dcérku a druhá sa už hlásila na svet. Priebeh ochorenia v úvode korigovali lieky, tie však postupne prestali zaberať a moje srdce pomaly, ale úplne vypovedalo. Po dvoch rokoch som doslova ušiel hrobárovi z lopaty, tým, že mi voperovali podporné čerpadlo. Po ďalšom necelom roku som sa dočkal nového srdiečka. Môj život sa kvalitou výrazne zmenil k lepšiemu. Neprial som si smrť iného človeka, ale veril som, že sa nájde vhodný darca. Vďaka darcovi, obetavým lekárom a úspešnej transplantácii žijem. Vidím rásť svoje dcéry a teším sa zo života.

Pacient po transplantácii srdca