19 aug

Ochorenia pečene a obezita sa šíria civilizovaným svetom ako epidémia 

Občianske združenie Šanca pre pečeň v spolupráci s ďalšími pacientskými združeniami Transplantovaná pečeň z Bratislavy, Liga zdravia Slovensko z Trnavy, Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie z Bardejova a Hepatologicko–gastroenterologickým a transplantačným oddelením FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, zorganizovali 16. 8. 2014 v Kúpeľoch Sliač verejné vzdelávacie stretnutie na témy vysoko aktuálne – PEČEŇ – OBEZITA – ZDRAVIE.

Read More

06 mar

Nezabudnuteľné stretnutie v Slovenskom národnom divadle

4. marca 2014 sa priestoroch  Slovenského  národného  divadla v Bratislave uskutočnilo zaujímavé  stretnutie. Nieslo sa v znamení života. Života tých, ktorí dostali druhú šancu na svoj život.  Za svoj život ďakujú funkčnému  transplantačnému programu  na Slovensku a darcom, ktorí im  darovali po smrti svoje orgány.

Read More

07 jan

Ocenenie za filantropiu

Filantropia (z gréckeho: filein, milovať a anthrópos, človek – láska k človeku) znamená  humanisticky motivovanú dobročinnosť, dávanie  peňazí, tovaru,  času alebo úsilia na podporu  všeobecne prospešného účelu,  obvykle v dlhšom časovom horizonte s jasne definovaným cieľom Vo všeobecnosti môžeme filantropiu chápať ako altruistický počin, ktorý smeruje k podpore dobra a zlepšovaniu kvality života.

Read More