21 feb

Trenčín podporil projekt transplantačného programu a darcovstva orgánov

Transplantácie orgánov zachraňujú životy a zlepšujú kvalitu života ľudí na celom svete. Bez darcovstva orgánov sa však robiť nedajú. Počty darcov orgánov na Slovensku stagnujú a porovnávajúc predchádzajúce roky, má darcovstvo klesajúcu tendenciu. Verejnosť nemá dostatok relevantných informácií, problematika je často negatívne interpretovaná. Aj v tomto môže pomôcť informovanosť. Dňa 11. februára 2015 sa konal v poradí už dvanásty odborný seminár na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov na Slovensku, tentokrát v Trenčíne.

Read More

08 dec

Krása okamihu, s čarom adventného obdobia

Kúpele Nimnica, 2. 12. 2014:
Nastal predvianočný čas a začiatok adventu. Krásne obdobie, ktoré má neopakovateľné čaro. V utorok 2. decembra 2014 bolo čaro adventu pre kúpeľných a ostatných pozvaných hostí v kúpeľoch v Nimnici intenzívnejšie, ako kedykoľvek predtým. V priestoroch Balnea Grand bola otvorená výstava fotografií Krása okamihu.

Read More

10 nov

Martinský TULIP hostí výstavu KRÁSA OKAMIHU

Od 31. 10. do 30. 11. 2014 si návštevníci OC TULIP v Martine môžu pozrieť našu jedinečnú výstavu fotografií. 6. 11. 2014 bola slávnostne otvorená zástupcom primátora mesta Martin. Na vernisáži sa zúčastnili desiatky hostí, ktorí sa pochvalne vyjadrovali nielen o výstave ako takej, ale hlavne o myšlienke organizátora týmto spôsobom podporiť transplantačný program a darcovstvo orgánov v SR. Pracovníci martinskej nemocnice boli právom pyšní, pretože najviac fotografií patrí práve autorom – pacientom liečeným v martinskej nemocnici, vo väčšine ľuďom s transplantovanou obličkou. So záujmom si pozreli fotografie, prečítali kratučké minipríbehy ľudí, autorov fotografie, ktoré sa za príjemným obrázkom skrývajú.

Read More

06 mar

Vernisáž fotografickej výstavy Krása okamihu

Štvrtý marec 2014  bol dňom vernisáže fotografickej výstavy KRÁSA OKAMIHU, ktorá  vznikla zo súťaže pacientov pred  alebo po orgánovej transplantácii.  Fotografie vyjadrujú emócie, radosť z prežitého okamihu, zážitok z prežitého dňa, radosť zo života, z očakávania, či zo splnenia snov a túžob.

Read More

07 jan

Ocenenie za filantropiu

Filantropia (z gréckeho: filein, milovať a anthrópos, človek – láska k človeku) znamená  humanisticky motivovanú dobročinnosť, dávanie  peňazí, tovaru,  času alebo úsilia na podporu  všeobecne prospešného účelu,  obvykle v dlhšom časovom horizonte s jasne definovaným cieľom Vo všeobecnosti môžeme filantropiu chápať ako altruistický počin, ktorý smeruje k podpore dobra a zlepšovaniu kvality života.

Read More