12 jún

Tanier pre diabetika

Tanier pre diabetika – scan edukačného letáku
Autor: MUDr. Marek Macko, Viera Ignácová
Grafika: REDPiXEL s.r.o.
Foto: Peter Košík, Marek Macko
Vydala: Zdravotnícka edukačná nezisková organizácia ZENO s podporou firmy Novo Nordisk Slovakia s.r.o.

Tanier pre diabetika 1.Tanier pre diabetika -raňajkyTanier pre diabetika -obedTanier pre diabetika - večeraTanier pre diabetika 5.str.Tanier pre diabetika -6.str.