02 jan

Vyhodnotenie dotazníkovej ankety

Anketa bola realizovaná OZ DAR ŽIVOTA, v spojitosti s edukačnými aktivitami, počas roka 2015, v Trenčianskom kraji. Anketa sa uskutočnila na vzorke 622 anonymných respondentov : z toho 130 mužov a 492 žien. Všetkým zúčastneným respondentom srdečne ďakujeme.

Vysledky

 

Anketa bola realizovaná občianskym združením DAR ŽIVOTA, v priebehu roka 2015 v Trenčianskom kraji, formou písomného, anonymného dotazníka s 10 otázkami.

Cieľom uvedenej aktivity bolo zapojenie verejnosti do diskusie v otázkach transplantácií a darcovstva orgánov na Slovensku a získanie prehľadu o úrovni všeobecného povedomia, a taktiež postojov a názorov verejnosti k tejto citlivej problematike.

Spolu bolo rozdaných 694 dotazníkov. 72 osôb (10,3% z celkového počtu oslovených) neodovzdali dotazník, alebo ho odovzdali nevyplnený.

Anketa bola realizovaná na zmiešanej vzorke 622 anonymných respondentov. Prevažná väčšina boli študenti stredných a vysokých škôl (74%). Úroveň povedomia respondentov v oblasti darcovstva orgánov je priemerná. Respondenti najviac informácii získali z internetu. Za zdroj informácií označujú aj rozhlas, televíziu, ale aj odbornú literatúru, školu a informácie z kruhov rodiny a priateľov. Znalosť legislatívy je značne nízka, z čoho vyplýva, že respondenti majú skôr všeobecné a nie odborné znalosti o danej problematike. Ich názorové zmýšľanie je prevažne pozitívne naklonené k darcovstvu orgánov, čo je veľmi priaznivé zistenie, v spojitosti s doposiaľ nízkou osvetou a donedávna na Slovensku značne odsúvanou a tabuizovanou témou.

Výsledky ankety naznačujú potrebu celospoločenskej komunikácie a diskusie, za účasti všetkých vrstiev obyvateľstva, najrozličnejšími formami, zo všetkých zdrojových úrovní. Ako najefektívnejšie kanály informácií sa javí internet a masmédiá. Je však veľmi dôležité, aby sa na informačnom trhu stále vo väčšom rozsahu objavovali aj odborné informácie, ktoré povýšia úroveň danej problematiky nielen rozsahom, ale aj odborným obsahom.

Problematika sa týka nás všetkých. Informácie nám môžu vždy len pomôcť pri prípadnom rozhodovaní, alebo pri zaujatí stanoviska.

Závery ankety OZ DAR ŽIVOTA sú len orientačné a nie je možné ich plošne aplikovať, pretože boli zistené na malej a pomerne úzko špecifickej vzorke respondentov. V oslovenej skupine sa nachádzalo cca 74% študentov a 26% ostatnej verejnosti, čo naznačuje silnú nevyváženosť a nesplnenie kritérií reprezentačnej vzorky respondentov.

Sme veľmi vďační všetkým našim respondentom za ich pozitívny prístup k realizovanej aktivite, ale aj k veľmi citlivej problematike transplantácií a darcovstva orgánov. Vážime si každé vyjadrenie, aj to negatívne, pretože svedčí o tom, že sa nad otázkami zamysleli a dokázali vyjadriť svoj názor.

Súčasťou dotazníka bola možnosť položiť otázku.

Na otázky anonymných respondentov odpovedal MUDr. Martin Chrastina, regionálny koordinátor transplantačného centra z Bratislavy. Otázky a odpovede sú umiestnené v článku „Odpovede na otázky respondentov“ a nájdete ich na stránke www.darzivota.sk.

Všetkým zúčastneným respondentom srdečne ďakujeme za spoluprácu.

/vp/

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.