03 feb

Darujte 2% Vašej odvedenej dane nášmu združeniu

Tento rok, ako každý, obraciame sa na našich priateľov, známych, rodinných príslušníkov, ale aj na obchodných partnerov a priaznivcov s prosbou o darovanie 2% odvedených daní.  Sú to  finančné prostriedky, ktoré  už nikoho nezaťažia, ale nám môžu  výrazne pomôcť k realizácii aktivít pre pacientov, ale aj pre verejnosť. Vzdelávanie a podpora transplantač-ného programu a darcovstva orgánov sú našou prioritou.

Read More
31 máj

Deň spolupatričnosti – Boli sme pri tom

Záleží nám na pacientoch to je slogan spol. NOVARTIS Slovakia, ktorá  v posledný  májový  piatok  zorganizovala už tradičný deň spolupatričnosti. Zástupcovia spoločnosti dobrovoľnícky vykonávali množstvo aktivít a okrem iného aj v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Za OZ DAR ŽIVOTA  sa k aktivite pripojili dvaja zástupcovia, ktorí  priložili ruku k dielu a s veľkou  radosťou  sa začlenili  do aktivít  pre NUSCH, ktorých hlavným cieľom bolo zvýšenie konfortu  hospitalizovaných pacientov .

Read More