21 nov

Svätá omša v Banskej Bystrici

sveta-omsa5Tých, ktorí majú bližšie do Banskej Bystrice, pozývame tiež 4.12.2016 sa o 18,00 hod  do Katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, kde sa uskutoční svätá omša slúžená s rovnakým úmyslom.
Vo svätej omši vzdávame všetkým mŕtvym darcom  svoju úctu a vďaku za ich ušľachtilý čin, za skutok  mimoriadnej ľudskosti a bezhraničnej lásky k blížnemu, za záchranu života jednotlivcov, ale aj ich rodín.  (VP)

 

16 nov

Svätá omša za zomrelých darcov orgánov

PLAGAT_OMŠA pre darcov_A5_2016
Pozývame Vás na svätú omšu dňa 4. 12. 2016 o 17.00 h do Katedrály svätého Martina v Bratislave, slúženú s úmyslom za všetkých zomrelých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť. Vo svätej omši vzdávame všetkým mŕtvym darcom  svoju úctu a vďaku za ich ušľachtilý čin, za skutok  mimoriadnej ľudskosti a bezhraničnej lásky k blížnemu, za záchranu života jednotlivcov, ale aj ich rodín.

Je pre nás cťou osobne sa na svätej omši zúčastniť a zároveň pozvať  aj Vás.

za OZ DAR ŽIVOTA:

Mgr. Vlasta Pagáčová, pacientka po transplantácii srdca a predseda OZ DAR ŽIVOTA

 

 

17 okt

Žijeme športom – odkaz športových hier 

Víkend plný slnka, dobrej nálady, športového nasadenia a radosti zo života. Tak možno hodnotiť  prvý októbrový víkend, kedy sa stretli dialyzovaní a transplantovaní športovci na 1. Slovenských športových hrách na Zelenej Vode, pri Novom Meste nad Váhom.  Po úvodných slovách ich slávnostne odštartoval  náš vzácny hosť, Slovenský šampión v  hode kladivom, p. Libor Charfreitag.

Read More

17 okt

Eticko-právne aspekty transplantácií a darcovstva orgánov v SR 

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo 27. 9. 2016 na pôde FF UMB v Banskej Bystrici, v rámci projektu VEDIEŤ VIAC. Lekári z transplantačných centier v Banskej Bystrici a Martine, objasnili študentom FF, katedry etiky a aplikovanej etiky  problematiku, ktorá je stále na Slovensku málo diskutovaná. Následne pacienti po orgánovej transplantácii priblížili pohľad strany príjemcu. V diskusnom fóre, ktoré po krátkom úvode nasledovalo, odpovedali prítomní hostia na otázky študentov a zástupcov univerzity.  Podujatie malo veľmi zaujímavý  rámec a vyhradený čas podujatia prešiel  veľmi rýchlo.Organizátori podujatia  vyzývali študentov, aby sa o získané informácie podelili so svojimi priateľmi, so svojimi rodinami, aby sa aj oni zapojili do celoslovenskej diskusie,  ktorá je v oblasti danej problematiky viac ako potrebná. Týka sa totiž nás všetkých.

Read More