Kontakt

Občianske združenie DAR ŽIVOTA
Centrum I 54/129
018 41 Dubnica nad Váhom

E-mail: info@darzivota.sk
Tel: +421 907 370 011

Predseda :          Mgr. Vlasta Pagáčová

Podpredseda : p. Vladimír Ivan

                               Ing. Štefan Maslák

Sme registrovaní MV SR, rozhodnutím VVS/1-900/90-34533, zo dňa 6.novembra 2009.

IČO: 42145848
číslo účtu: SK88 0900 0000 0003 6438 3284