Info pre pacientov

Starajme sa o svoje srdce najlepšie ako vieme, je veľmi cenné a dostali sme ho ako vzácny dar. Vďaka nemu žijeme a budeme ho ešte dlho potrebovať.

Transplantácia srdca nám zachránila život a významne zlepšila jeho súčasnú kvalitu. Sú isté odporúčania a obmedzenia, ktorých dodržiavanie zamedzí vzniku možných komplikácií, prípadne zhoršeniu zdravia, naopak prispeje k udržaniu zdravia a jeho ďalšiemu prospechu.

Sústredili sme niekoľko prevzatých informácii: