Nordic walking pre zdravie

Nordic walking sa teší medzi pacientmi po transplantácii srdca veľkej popularite. 

Má  množstvo benefitov, pre ktoré ho pravidelne zaraďujeme do aktivít  na jednotlivých pacientskych stretnutiach.

V spojitosti s podporou zdravia pacientov po transplantácii srdca,  v záujme zlepšenia ich kvality  života, rozvoja  pohybu a prevencie pred obezitou, OZ zaradilo severskú chôdzu medzi prioritné pohybové aktivity pre pacientov.

V danej súvislosti OZ DAR ŽIVOTA spracoval projekt „Upevnime si zdravie športom“, ktorý podporila nadácia Tatrabanka, v rámci zamestnaneckého projektu „Dobré srdce“ a darovala nám sumu 1000,-Eur, na nákup špeciálnych palíc a náležitého vybavenia.

OZ DAR ŽIVOTA, v spolupráci so Slovenskou asociáciou Nordic Walking a jej akreditovaným školiacim strediskom, začalo koncom leta vzdelávať a prakticky cvičiť svojich členov, ktorí  budú v pravidelných intervaloch, na podujatiach organizovaných OZ DAR ŽIVOTA  praktikovať  s pacientmi severskú chôdzu, v pozícii lektorov a sprievodcov.
 V rámci  projektu, keďže  pacienti  sú miestne rozptýlení po celom území Slovenska, budú  palice  zapožičiavane pacientom, v záujme pravidelného nácviku a realizácie chôdze.

Tento šport je vhodný pre každého, kto sa chce hýbať na čerstvom vzduchu počas celého roka. Našim záujmom je predovšetkým  zvýšenie pohybovej aktivity a zlepšenie telesnej kondície a tým aj celkového zdravia pacientov.  

Otvárame dvere a dávame šancu každému pacientovi, v záujme upevnenia si vlastného zdravia. V prípade záujmu, pacienti po transplantácii srdca, kontaktujte nás:  info@darzivota.sk(VP)