Vzdelávanie, rehabilitácia, podpora zdravia

Všestranná pomoc pacientom patrí medzi naše prioritné ciele. 
Získavanie nových poznatkov najmä, avšak nielen v oblasti potransplantačnej liečby, získavanie zdraviu prospešných návykov, znalostí a zručností podporujúcich zdravie a zvyšovanie kvality života pacientov je top prioritnou aktivitou. Táto oblasť nám všetkým dáva najviac.   

O stretnutiach tu: