Už 21 rokov sa v NÚSCH, a.s. transplantujú srdcia

Už 21 rokov sa v NÚSCH, a.s. transplantujú srdcia

Presne pred 21 rokmi  sa v NÚSCH, a.s. uskutočnila  prvá  úspešná transplantácia srdca  na Slovensku ( v noci z 20. na 21.marca 1988). 
Tento prelomový medzník otvoril bránu novému, modernému spôsobu liečby, na konci ktorého je ŽIVOT.

Program transplantácie  srdca  už 21 rokov napreduje bez jedinej prestávky. Zahŕňa nielen samotnú transplantáciu, ale aj implantáciu podporných  čerpadiel, a jedinečnú implantáciu umelého srdca, čím postavil Slovensko na prvú priečku v strednej Európe.

Za 21 rokov transplantácia srdca v NUSCH, a.s.  zachránila život  325 pacientom. Za číslami sú ľudia …v  tých číslach sme aj my.

Vrátili sme sa z tenkej hranice života a  smrti späť do života. Naše deti neprišli o mamy a otcov, našim mamám sa vrátili dcéry a synovia. Dostali sme dar všetkých darov a naša vďaka je nekonečná.

Žijeme vďaka „našim darcom,“  ale aj vďaka obetavým zamestnancom tejto nemocnice. Zo srdca  ďakujeme lekárom, ktorí v tejto nemocnici pracovali a v súčasnosti  pracujú,  zdravotníckemu personálu, ostatným pracovníkom a všetkým, ktorí sa na transplantačnom procese podieľajú.

Za profesionálny prístup, za ľudskosť, za starostlivosť a opateru vám ďakujeme.

Pacienti po transplantácii srdca a DAR ŽIVOTA, občianske združenie