„15 rokov v ústrety životu“

Už 15 rokov sa v SR transplantujú srdcia Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo dňa 21.3.2013 stretnutie  pacientov a lekárov, ktoré zorganizoval NUSCH, a.s. a OZ DAR ŽIVOTA. 

Pacienti pricestovali v hojnom počte z mnohých kútov Slovenska a mnohí si zaspomínali na prežité chvíle v tejto nemocnici. Napriek útrapám, ktoré prežili v súvislosti so zákerným ochorením, ich slová na pobyt v nemocnici boli pochvalné a plné vďaky. Veď v tejto nemocnici sa po druhýkrát narodili.     


Úvod patril vyjadreniu úcty a vďaky prof.MUDr. Jurajovi Fabiánovi, zakladateľovi Pracovnej skupiny Transplantácie srdca v SR, ktorý žiaľ, už nie je medzi nami a onedlho si pripomenieme 3.výročie od jeho úmrtia.
Zástupca vedenia  nemocnice, ako aj predstavitelia kľúčových oddelení  v krátkych príhovoroch zhodnotili uplynulých 15 rokov a poukázali na pokrokya úspechy v danej oblasti.     

Za pacientov vystúpila predsedníčka OZ, ktorá okrem iného uviedla:      
„V tento deň bol transplantovaním darovaného srdca po prvýkrát v SR zachránený život nášho spolupacienta. Pre ďalších pacientov s rovnakým ochorením sa otvorili brány nádeje. Je pre nás dôležité pripomínať si tento prelomový okamih, pretože za ním stojí dlhodobá, systematická a obetavá práca a dôsledná príprava veľkého počtu zainteresovaných ľudí, bez pričinenia ktorých by k tejto úspešnej udalosti nedošlo. Ďakujeme každému jednému, kto sa vtedy  podieľal  na príprave, koordinácii a realizácii transplantácie srdca  a tým prispel k úspešnej záchrane nielen tohto pacienta, ale aj desiatok ďalších. Prvá úspešná transplantácia otvorila bránu tomuto pokrokovému a modernému spôsobu liečby, na konci ktorej je návrat pacienta do života. A zachránených životov pribúdalo a neustále pribúda. V čase oslavy 10. výročia bolo odtransplantovaných 99 pacientov. V súčasnosti , po uplynutí 5 rokov je nás už viac ako dvesto, čo svedčí o tom, že pracovníci  tejto nemocnice  nezaspali na vavrínoch, ale intenzívne napredujú a vynakladajú maximálne úsilie, využívajúc najnovšie poznatky medicínskej vedy a techniky, aby zachránených a kvalitných životov pacientov bolo čo najviac.  Ďakujeme, naša vďaka patrí úplne všetkým. “
Vyjadrila uznanie, vďaku a úctu  všetkým zamestnancom tejto nemocnice, ktorej charakteristickým znakom je vysoká profesionalita, ale aj obrovská ľudskosť. Pripomenula, že starostlivosť o pacientov sa transplantáciou nekončí. Osobitne poďakovala a vyzdvihla starostlivosť o pacientov po transplantácii srdca a prácu  lekárov, sestier a ostatného personálu na oddelení transplantácie a zlyhávania srdca, pretože na tomto oddelení trávia najviac času –pred aj po transplantácii. Títo  ľudia im pomáhali  v ťažkých chvíľach  bojovať, nevzdávať sa... získali  si  ich dôveru, reálne  živili v nich  nádej, že ich „ohrozené“  životy  ešte naberú  iný  smer... Svojou  ľudskosťou a  profesionálnym  prístupom ich neustále presviedčajú, že  svoju  prácu neberú  ako  povolanie, ale ako svoje  poslanie. Na záver  popriala nemocnici a jej zamestnancom  veľa úspechov v pracovnom aj osobnom živote. Po  tejto oficiálnej časti pokračoval program krstom knižky KEĎ DAR ZNAMENÁ ŽIVOT a otvorením fotovýstavy  „15 rokov v ústrety životu“, venovanú 15 rokom transplantácie srdca.

Slávnostnú atmosféru nám spríjemnili a umocnili krásnym koncertom operný spevák Martin Babjak a klavírista  Daniel Buranovský. Bola to úžasná bodka na záver výnimočného  dňa .  vp