O darcovstve a transplantáciách z najrozličnejších uhlov

O darcovstve a transplantácii, ale aj o tom, ako je všetko iné, keď sa to dotkne konkrétneho človeka. O tejto téme, ktorú mnohí nemusia, ktorých sa „netýka“, ktorým je nepríjemná… o tejto téme sme hovorili 5. apríla 2017 so študentmi SOŠE v Trnave.


Projekt bol veľmi zaujímavý a bolo do neho zapojených postupne cca 80 -100 študentov, všetkých ročníkov.

Téma, o ktorej sa veľmi na verejnosti nehovorí, mnohých zaskočila. Mladí ľudia sa však veľmi rýchlo zorientovali a nechali sa informáciami uniesť. Mnohých téma zaujala, mnohí boli „sklamaní“, že sa nepotvrdili ich predstavy a pochybné informácie o nelegálnych odberoch, o obchodovaní s orgánmi, o tom, že príjemca sa nedozvie od koho má orgán…

Po vypočutí príbehu, ktorý bol zároveň svedectvom o útrapách choroby, o skutočnom prežívaní, o nemohúcnosti, o boji o život…o viere a pomoci blížneho, sa mnohí hlboko zamysleli. Pozreli si videospoty o názorovej úrovni Slovákov na darovanie orgánov, vypočuli informácie, ktoré súvisia s toto témou, ktorá nie je len o smrti, ale je hlavne o živote. Dávali množstvo otázok súvisiacich s darcovstvom, zaujímali sa o legislatívu v praxi.

Mladí, krásni ľudia, plní života a téma taká ťažká. S odľahčením sme ju zvládli a tešili sme sa, pretože zarezonovala a dotkla sa každého. Od študentov sme nič nechceli, k ničomu sme ich nezaväzovali, len sme posunuli informácie. Budeme radi, ak ich budú šíriť ďalej, ak budú o darovaní orgánov hovoriť so svojimi blízkymi, so svojimi priateľmi…nech je ich názor na darovanie orgánov akýkoľvek. O tejto téme sa hovorí málo. Hovorme o nej viac.
Ďakujeme vedeniu SOŠE za možnosť zrealizovať uvedené podujatie a pedagógom za ústretovosť a spoluprácu a samozrejme študentom za prejavený záujem a skvelú spätnú väzbu. VP