Knihy a ostatné publikácie

Keď DAR znemená ŽIVOT


“Keď dar znamená život¨ je názov knižky, ktorá  vznikla ako spoločný projekt pacientov – pacientskej organizácie DAR ŽIVOTA  a  Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca v NUSCH, a. s. Bratislava.

Vytvorili sme malé dielko, ktoré sme obliekli do trochu zaujímavého  formátu  a v deň 15. výročia prvej transplantácie srdca, v ére samostatnej  SR,  sme ho pokrstili a predstavili verejnosti.Grafickú úpravu vykonal náš spolupacient Juraj Stanovič a knižku vydalo vydavateľstvo HERBAPRESS. Vydanie knižky podporila spoločnosť Roche Slovensko.

Sú v nej príbehy pacientov, ktorí sa zapojili do literárnej súťaže "Príbeh môjho srdca".  Príbehy boli posúdené individuálne jednotlivými členmi poroty, bodovo hodnotené. Najvyšší počet bodov dosiahol a literárnu súťaž vyhral príbeh dcéry nášho spolupacienta,  ktorej meno neuvedieme, ale jej príbeh sme označili iniciálkami V.R.

Príbehy sme sa rozhodli odpublikovať, a na ich podklade objasniť  čitateľovi mnohé  zaujímavé skutočnosti  týkajúce sa srdcového zlyhávania, jeho vývoja,  liečby, odporúčaní lekárov, ale aj transplantácie, ktorá našim aktérom zachránila život. Do knižky sme zakomponovali aj otázky darcovstva orgánov. Našou snahou je potreba upriamenia pozornosti na zákernosť srdcového zlyhávania, ktoré má stúpajúcu tendenciu.Našim cieľom je podpora transplantačného programu formou verejnej prezentácie zlepšenej kvality života pacientov po transplantácii srdca,  prezentácia  významu darcovstva orgánov, bez ktorých nie je možné transplantácie vykonávať, snaha určitej osvety a edukácie.

Vytvorili sme malé dielko, ktoré sme obliekli do trochu zaujímavého  formátu  a v deň 15. výročia prvej transplantácie srdca, v ére samostatnej  SR,  sme ho pokrstili a predstavili verejnosti.Grafickú úpravu vykonal náš spolupacient Juraj Stanovič a knižku vydalo vydavateľstvo HERBAPRESS. Vydanie knižky podporila spoločnosť Roche Slovensko.

(Ne)môžeme všetko.

(Ne)môžeme všetko - už samotný názov hovorí za všetko. Brožúra otázok a odpovedí, súvisiacich so životom pacienta po transplantácii srdca. Obsahuje zozbierané otázky pacientov a odpovede lekárov. Bola vydaná v roku  2016. Publikácia je určená pre pacientov.

Brožúra je k dispozícii na oddelení zlyhávania a transplantácie srdca na NÚSCH, as. v Bratislave
V sídle DAR ŽIVOTA, ak máte o ňu záujem, napíšte nám : info@darzivota.sk
alebo si ju stiahnite z našej stránky

Život pokračujeŽivot pokračuje- túto knižku sme vydali v roku 2018. Je voľným pokračovaním našej prvej vydanej publikáce : "Keď dar znamená život".
Jej názov je indíciou, že ide o život, a to doslova. Obsah knižky je o srdcovom zlyhávaní, o jeho liečbe, a stále nových možnostiach záchrany človeka s týmto nevyliečiteľným ochorením. Predstavuje pacientov so srdcovým zlyhávaním, pre ktorých bola transplantácia srdca poslednou možnosťou liečby. Príbehy sú doplnené o odborné informácie, lekárov z oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca pri NUSCH, a.s. v Bratislave, pod vedením doc., MUDr. Evy Goncalvesovej, o etiológiu srdcového zlyhávania, jeho liečbu a možnostiach akútneho riešenia. V knižke nájdete vyjadrenia psychológa a lekárov pôsobiacich v oblasti transplantológie. Knižka je veľmi dobrým  čítaním pre pacientov, ktorí sú srdcovým zlyhávaním postihnutí, pacientom, ktorí čakajú na transplantáciu, alebo sú bezprostredne po nej, ich rodinným príslušníkom, ale aj zdravotným pracovníkom a verejnosti, ktorá sa o danú problematiku zaujíma.
Máte o danú knižku záujem? Kontaktujte nás a my Vám ju radi pošleme. info@darzivota.sk

ŽI VO MNE

Za vznikom knihy stojí OZ DAR ŽIVOTA, účastníci literárnej súťaže – pacienti po orgánovej transplantácii,  ktorí  napísali svoj príbeh, známi slovenskí spisovatelia,  vydavateľstvo IKAR a množstvo partnerov a dobrodincov, ktorí nám pomohli projekt priviesť až do zdarného konca.

Kniha obsahuje 15 skutočných príbehov, v ktorých išlo o život, ktoré prepísalo 15 známych slovenských autorov do poviedok. Poviedky zachytávajú autentickosť prežitia ťažkej životnej etapy, kedy sa hlavný hrdina ocitá v obzvlášť zložitej zdravotnej situácii, v bezprostrednom ohrození života. Čo je človek ochotný urobiť, čo je ochotný podstúpiť, kam až dokáže zájsť… Ocitá sa zoči voči situácii, o ktorej by predtým nikdy nechcel počúvať, nechcel hovoriť… odrazu sám verí a spolieha sa na bezhraničnú ľudskosť a lásku, na čistú, altruistickú pomoc iných. A čo prežívajú jeho blízki? O tom je kniha, ktorú si od 9.10.2018 môžeme zakúpiť v kníhkupectvách na celom Slovensku. Kniha ponúka zaujímavé čítanie a dá každému čitateľovi aj niečo viac. Výťažok z predaja bude použitý na podporné aktivity transplantačného programu a darcovstva orgánov na Slovensku.


Kniha obsahuje 15 skutočných príbehov, v ktorých išlo o život, ktoré prepísalo 15 známych slovenských autorov do poviedok. Poviedky zachytávajú autentickosť prežitia ťažkej životnej etapy, kedy sa hlavný hrdina ocitá v obzvlášť zložitej zdravotnej situácii, v bezprostrednom ohrození života. Čo je človek ochotný urobiť, čo je ochotný podstúpiť, kam až dokáže zájsť… Ocitá sa zoči voči situácii, o ktorej by predtým nikdy nechcel počúvať, nechcel hovoriť… odrazu sám verí a spolieha sa na bezhraničnú ľudskosť a lásku, na čistú, altruistickú pomoc iných. A čo prežívajú jeho blízki?

O tom je kniha, ktorú si od 9.10.2018 môžeme zakúpiť v kníhkupectvách na celom Slovensku. Kniha ponúka zaujímavé čítanie a dá každému čitateľovi aj niečo viac.

Iniciátorom tejto aktivity je DAR ŽOVOTA, OZ. Knihu zostavil jeden z autorov, Silvester Lavrík. Ambasádorkou knihy sa stala herečka SNDTáňa Pauhofová. Autorom grafického návrhu obálky je Ondrej Jób.

Autorky a autori poviedok:
Silvia Bystričanová, Andrea Coddington, Ľubo Dobrovoda, Oľga Feldeková, Gabriela Futová, Daniel Hevier, Peter Karpinský, Silvester Lavrík, Petra Nagyová – Džerengová, Daniel Pastirčák, Dana Podracká, Ján Púček, Alexandra Salmela, Veronika Šikulová, Pišta Vandal.

Kniha poviedok ŽI VO MNE, vydaná 9.10.2018,vo vydavateľstve IKAR.

Kolektív autorov: Ži vo mne, 200 strán, cena: 9,90 eur.
www.bux.sk  www.ikar.sk

Výťažok z predaja bude použitý na podporné aktivity transplantačného programu a darcovstva orgánov na Slovensku.