Ročný edukačný meeting v Bratislave

V dňoch 24. – 26. 4. 2015 zorganizovalo OZ DAR ŽIVOTA pre svojich členov a pacientov po transplantácii srdca meeting so zameraním hlavne na vzdelávanie, ale aj poznávanie a turistiku.

V zmysle myšlienky: „Edukácia je nevyhnutnou súčasťou života pacienta“, sme sa dozvedeli z odborných prednášok množstvo podnetných informácií, z oblastí, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú. Vypočuli sme si nové informácie, poznatky, ale aj rady tákajúce sa prevencie, príznakov, ale aj možnostiach riešenia osteoporózy, onkologických ochorení a hypertenzie. Lektori svoje prednášky ušili mimoriadne pútavo a obsahom presne na našu problematiku. Bodkou na záver prednáškového maratónu bola psychologická prednáška o syndróme prázdneho hniezda, ktorá zaujala všetky vekové kategórie a mala obrovskú odozvu. Zaujímavé prednášky boli ukončené diskusiou, ktorá vyústila do osobných pohovorov a následných večerných rozhovorov.

Vypočuli sme si nové informácie, poznatky, ale aj rady tákajúce sa prevencie, príznakov, ale aj možnostiach riešenia osteoporózy, onkologických ochorení a hypertenzie. Lektori svoje prednášky ušili mimoriadne pútavo a obsahom presne na našu problematiku. Bodkou na záver prednáškového maratónu bola psychologická prednáška o syndróme prázdneho hniezda, ktorá zaujala všetky vekové kategórie a mala obrovskú odozvu. Zaujímavé prednášky boli ukončené diskusiou, ktorá vyústila do osobných pohovorov a následných večerných rozhovorov.
Okrem vzdelávania sme však stihli aj turistický výlet na Devín, ktorý sme si spríjemnili plavbou po Dunaji. Počasie bolo nádherné a výhľady z hradu Devín boli úžasné. Výstup zvládli všetci účastníci.Na záver stretnutia sme si ponechali prehliadku mesta, v ktorom sme sa po druhýkrát narodili.
Okrem toho všetkého sme stihli aj zasadnutie Členskej schôdze OZ a malé administratívne minimum v oblasti podaní občana k jednotlivým inštitúciam.
Kvalitné vzdelávanie, množstvo nových informácií, turistiku, poznávanie, krásne ubytovanie v hoteli SET v Bratislave, množstvo príjemných a veselých okamihov – to všetko obsiahol ročný edukačný meeting.
Bol naozaj skvelý, ale skončil sa. Naplnil naše očakávania. Počas celého pobytu vládla pohoda, dobrá nálada a vzájomným rozhovorom nebolo konca. Tešili sme sa z prítomnosti a blízkej budúcnosti, kedy plánujeme ďalšie podujatie, tentokrát vo forme poznávacieho zájazdu po Južnej Morave.Ivana B., členka OZ DAR ŽIVOTA