Jeden darca, sedem životov na akademickej pôde TU AD v Trenčíne

11. 11. 2015 sa v aule FSEV Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne stretli študenti a zástupcovia organizácií združujúcich pacientov po orgánových transplantáciách.


V úvode si prítomní vypočuli krátke prednášky týkajúce sa širokej problematiky, legislatívy, transplantácií životne dôležitých orgánov a s nimi nevyhnutne spojeným darcovstvom orgánov. Táto téma je v spoločnosti stále vnímaná s rezervovanosťou a nedôverou a možno aj preto je Slovenská republika z hľadiska počtu vykonaných transplantácií orgánov na nelichotivých priečkach, v porovnaní s okolitými európskymi krajinami.

Po uvedení do problematiky sa rozpútala živá a bohatá diskusia. Na otázky študentov odpovedali pacienti po transplantácii pečene, obličky, pľúc aj srdca. Študenti prejavili veľký záujem, dávali otázky týkajúce sa darcovstva orgánov, života pacientov pred a po transplantácii, zaujímali sa o špecifiká ochorení, ktoré vedú až k transplantáciám, zaujímali sa o spôsoby vyhľadávania a prípravy darcov a množstvo iných otázok. Vyhradený čas diskusného fóra sa veľmi rýchlo naplnil. Veríme, že podujatie s touto zaujímavou témou oslovilo prítomných a tí si odniesli so sebou množstvo nových informácií.

Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia OZ Transplantovaná pečeň, Spoločnosti dialyzovaných a transplantovaných, Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou a OZ DAR ŽIVOTA, ktorí sa snažia svojimi aktivitami šíriť povedomie a pozitívnu mienku o danej problematike medzi verejnosť a podporovať tak transplantačný program a darcovstvo orgánov v SR.
Podujatie zrealizovalo OZ DAR ŽIVOTA, spolu s Fakultou zdravotníctva TnUAD, v rámci Dní vedy, ktoré na TNUAD práve prebiehali.
Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť. Bolo nám cťou. VP