Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže „Môj príbeh“

sa uskutočnilo v piatok 8. 9. 2017, v hoteli Elizabeth, v Trenčíne . Súťažiaci, prevažne pacienti po orgánovej transplantácii a rodinní príslušníci sa stretli s porotcami a hosťami podujatia. Po krátkej prezentácii organizátora boli vyhlásené očakávané  výsledky. 

K súťažiacim sa prihovorila predsedkyňa poroty, p. Mgr. Michalicová, šéfredaktorka  časopisu Partnerstvo, a člen poroty p. Mgr.  Silvester Lavrík.
Nechýbali slová pochvaly a uznania na adresy účastníkov súťaže.

1. miesto obsadila  pani Daniela, pacientka po transplantácii pečene
Získala 3-oj dňový pobyt vo Vysokých Tatrách, v hoteli Patria, pre 2 osoby 
Cenu pre daný projekt daroval hotel PATRIA Štrbské Pleso

2. miesto obsadila pani Hedka, pacientka po transplantácii srdca
Získala  3-oj dňový  pobyt na eukačnom meetingu OZ DAR ŽIVOTA, pre 2 osoby 
Cenu pre daný projekt darovalo OZ DAR ŽIVOTA

3. miesto obsadila pani Zuzana, pacientka po transplantácii pečene

Bola odmenená poukazom  na kultúrne, športové, alebo iné, spoločenské podujatie v sume 50,-Eur. Cenu darovalo OZ DAR ŽIVOTA.

4. miesto získali hneď traja súťažiaci: pán Štefan, po transplantácii srdca, pani Janka, po transplantácii pľúc a pani Janka po transplantácii obličky.
Odmenení dostali ročné predplatné  mesačníka ZDRAVIE.
Cenu darovalo OZ DAR ŽIVOTA, so spoluúčasťou spol. PETITPRESS.

Keďže všetky príbehy boli naozaj výborné, rozhodli organizátori o udelení 5. miesta, na ktorom sa umiestnilo  ostatných 12 súťažiacich. Každý si vybral jednu z pripravených odmien – formou obálky s prekvapením. Odmeny  vo forme  CD boli získané sponzorsky od umelcov p.Petra Stašáka,  p. Otto Weitera a Simy Martausovej.

Ostatné malé odmeny boli získané  od sponzora, ktorý nechce byt zverejnený.

Príbehy budú spracované do publikácie na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov.  Organizátor ďakuje súťažiacim, porotcom a všetkým, ktorí sa do skvelého projektu zapojili. (VP)