1 darca =7 životov

8. novembra 2016 sme, v rámci vzdelávacieho projektu na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov v SR VEDIEŤ VIAC, navštívili Technickú univerzitu vo Zvolene s diskusným fórom JEDEN DARCA – SEDEM ŽIVOTOV.


Podujatia sa zúčastnil nízky počet poslucháčov, pretože  Univerzita mala súčasne aj iný program. Obsah  podujatia však zaujal prítomných a o otázky v diskusii nebola núdza.

O tom, ako je to s darcovstvom orgánov na Slovensku, o teórii a legislatíve v praxi, o odberovom procese porozprával MUDr. Juraj Miklušica, PhD. lekár z transplantačného centra v Martine.  Dve pacientky po transplantácii (srdca a pečene) sa podelili o svoje príbehy a poukázali na skutočnosť, že bez úspešnej transplantácie by už neboli medzi nami ani oni, ani stovky podobne zachránených ľudí. Priblížili stav a pocity človeka bezprostredne a odovzdane čakajúceho na orgán od darcu. Poukázali na fakt, že transplantácie sa nerobia z rozmaru, ale z dôvodu záchrany ľudského života.
Ako sa aj účastníci podujatia mohli presvedčiť, povedomie o tejto problematike je veľmi dôležité. Transplantácia a darcovstvo sú dve strany, a nikto z nás nevie, na ktorej strane sa môže on alebo jeho blízky ocitnúť. Je dobré, keď o problematike vieme, keď vieme viac, vieme sa následne aj relevantne rozhodovať.
Prítomní účastníci si pozreli krátke videospoty súvisiace s problematikou. Aktívne sa zapájali do diskusie a hľadali možnosti prehĺbenia osvety v danej problematike.

Ako môžeme túto situáciu zmeniť? Jednoducho. Hovorme o tom doma! Vyjadrime svoj názor, svoju vôľu. Naša rodina ju raz môže naplniť.
Ďakujeme vedeniu TU ZVO za umožnenie realizácie podujatia, a ďakujeme aj prítomným účastníkom za ich vzácny čas, ktorý s nami strávili. (VP)