Finále CEWE FOTOKNIHA

Finále o najkrajšiu cewe fotoknihu je v tomto momente minulosťou.  Uskutočnilo sa 23. marca 2018 v hoteli na nábreží Dunaja, v hoteli River Park v Bratislave.


Bol to úžasný večer. Plný pohody, radosti, dobrej nálady. Semifinalisti boli spočiatku napätí, pretože konkurencia bola aj tento rok silná. Súťažné cewe fotoknihy mali poslednú možnosť zaujať porotcov a vyslúžiť si želané body. Víťaz však môže byť len jeden. Tohtoročným víťazom sa stal autor knihy „Slovensko – krajina zázrakov“, Patrik Slanina.
Za OZ DAR ŽIVOTA sme sa ho zúčastnili ako partneri spoločnosti CEWE a.s. Mali sme tú česť už po niekoľký krát. A tak, ako po iné roky, aj tento rok sa spoločnosť rozhodla podeliť o svoj príjem za predaj cewe fotokníh.

Z každej súťažnej cewe fotoknihy  nám venovala 1 Euro, na pomoc pre pacientov pred a po transplantácii srdca. Keďže v minulom rou sa prihlásilo do súťaže 641 cewe fotokníh, darovala nám symbolický šek na sumu 641 Eur.

Spoločnosť Cewe a.s. nás obdarovala opakovane, aj v minulosti a umožnila nám tak realizovať aktivity na podporu transplantačného programu a darcovstva orgánov na Slovensku. Spoločnosť nám spracováva fotografie, cewe fotoknihy,  tlačené informačno –edukačné materiály. 

Ďakujeme, takáto pomoc  nám  výrazne uľahčuje  naše aktivity.Je nám veľkou cťou byť partnerom tejto dynamickej, modernej spoločnosti. Sme svedkami jej rastu, napredovania, neustáleho rozširovania portfólia produktov, ale aj čoraz vyššieho skvalitňovania služieb, ponuky produktov technológií spracovania.

Sme vďační, že sme partnerom spoločnosti s takým obrovským srdcom. (VP)

PS: Nový ročník súťaže o najkrajšiu cewe fotoknihu začal už 1. apríla. Urobiť si vlastnú knihu je skutočný zážitok a zúčastniť sa s ňou v súťaži by bolo skvelé. Zabávať sa, súťažiť a stretnúť sa na vyhlásení  najlepšej cewe fotoknihy je dobrá výzva. Neskúsime to tento rok?

Viac o galavečeri nájdete na stránkach:
CEWE
Youtube
Google Photos
Fotolab