Naše aktivity

„Nedokážeme pomôcť každému, ale každý môže pomôcť niekomu.“ (J.Lennon)

Sme aktívne činní od roku 2009. Z vlastnej iniciatívy a na báze dobrovoľníctva realizujeme množstvo aktivít na pomoc a v prospech pacientov, pre verejnosť, ale  aj na poli  mediálnom.