Tanier pre diabetika

Tanier pre diabetika – scan edukačného letáku
Autor: MUDr. Marek Macko, Viera Ignácová
Grafika: REDPiXEL s.r.o.
Foto: Peter Košík, Marek Macko
Vydala: Zdravotnícka edukačná nezisková organizácia ZENO s podporou firmy Novo Nordisk Slovakia s.r.o.