Jesenný míting v Podjavorníku

s edukačno -rehabilitačným zameraním

V druhýseptembrový  víkend sme zrealizovali dlhoplánované stretnutie pacientov a členov DAR ŽIVOTA , tentokrát  v horskom prostredí  Podjavorníka, v okrese PovažskáBystrica.

Aj keď podujatie ohrozoval nepriaznivý  vývoj Korony,odhodlali sme sa  k realizácii. Nazačiatku  sme sa vzájomne skontrolovali,písomne sme vyhlásili svoju bezinfekčnosť.  Pracovníci VšZP  námv rámci akcie Deň pre Tvoje zdravie monitorovali telesnú teplotua disciplinovane sme sa podrobili všetkým potrebným epidemiologicko-  hygienickým opatreniam.

Popoludnie patrilo vzdelávaniu. Od pracovníčok VšZP sme sa dozvedelisme sa viac nielen v oblasti starostlivosti o svoje zdravie, ale aj možnostipomoci zo strany zdravotnej poisťovne, a dostali sme informáciez prvej ruky a novinkách určených pre poistencov. O diabetesa problémoch s obličkami po transplantácii orgánov nás informovalapani docentka Dedinská. Pacienti mali možnosť diskutovať, pokladať  otázky, konzultovať problémy,  ktoré sa ich priamo dotýkajú. Venovali sme sa všakaj záujmovým aktivitám a vypočuli si zaujímavé prednášky z oblasti mykológie. O hubách, ich  zbere, rozpoznávaní, ich spracovávaní   námporozprávali dvaja zanietení  hubári,členovia mykologického spolku z Považskej Bystrice.  Zbytok dňa sme trávili vonku, v krásnom horskomprostredí. Každý si našiel to svoje – jedni vybehli zberať  huby, iní sa len tak kochali krásnym horským prostredím, ďalší diskutovali  a rozoberali  svoje témy – či už  zdravotné, voľnočasové alebo osobné. Večersme sa stretli na jednom spoločnom posedení, kde sme príjemne oslávili ajživotné jubileá  našich troch členov.Tentokrát to  bolo aj s hudobnýmdoprovodom, tak sme si  precvičilitanečné kroky a dosýta  sizatancovali.

V sobotu hneď  poraňajkách   sme vyrazili za poznaním.Jedna skupina smerovala na neďalekú kolibu, kde ich čakala prezentáciaspracovania  ovčieho mliekaa ochutnávka dobrôt, ktoré z tejto  zdravej suroviny  vyrábajú. Druhá skupina  vyrazila na hrebeň Javorníkov, a odtiaľ na Stratenec.  Šlapania chtiví siprišli na svoje . Výškové prevýšenie 456 metrov im ponúklo  náročný terén a podívanú na množstvo húb , ktoré rástli v lese nakaždom kroku. Trasa bola mierne náročná, ale Stratenec a výhľady z nehomimoriadne. Stálo to za to. Popoludní nás čakalo  športové popoludnie.Badminton, šípky, petang, loptové  hrya športové zápolenie chytilo každého z nás. Bolo nám veselo  a veľmi príjemne. Posedenie pri ohníkua opečenie špekáčky  nám prišlovhod. Vyhodnotili sme popoludňajšie zápolenie a večer zakončili spoločným  večerným posedením. Na stretnutí  sme spojili dobré s užitočným. Každý siprišiel na svoje. Hotel ponúkal možnosti nielen športové, ale aj oddychové a wellness.

Odchádzali sme spokojní. Zvládli sme to. Priali nám všetkyokolnosti. Počasie bolo fantastické, strava vynikajúca a služby  hotela tiež. Nádherná príroda Papradnianskejdoliny nás hladila na duši. Program bol pestrý a skvelý. Niet čo vytknúť...aj keď  možno by sa niečo predsa lennašlo...našlo?  Najpodstatnejšie bolo, žesme sa stretli, niečo nové sa naučili, a na vlastné oči videli, že ajv kúte „na konci sveta“ je nádherne. vp