Medikamentózna liečba

Špecifiká potransplantačnej liečby


Užívanie liekov je pre pacientov po transplantácii srdca nevyhnutnou súčasťou života. Všetci pacienti sú náležite poučení, že odporučené lieky a najmä lieky s imunosupresívnym účinkom musia užívať pravidelne,  každodenne, v takom množstve, ako im odporučí odborný lekár pri poslednej kontrole.

Odporučené a predpísané lieky sa nesmú meniť za iný liek, i keď niektorí zdravotnícky pracovníci alebo lekárnici môžu tvrdiť , že existuje iný, rovnako dobrý a účinný liek, resp. lacnejší liek s úplne rovnakým zložením a účinkom.  
Lieky sa môžu zmeniť len po odporučení,resp. dohode s odborným lekárom z NUSCH Bratislava .  
Lieky je nutné užívať každodenne a nesmie sa  vynechať ani jedna dávka, pretože pacient si môže privodiť nežiadúce problémy a  ohroziť transplantovaný štep (srdce). 

Je nutné, aby pacient mal potrebné lieky vždy k dispozícii.  Môže sa stať, že pacient čaká na doručenie lieku  do lekárne aj niekoľko dní, niekedy aj týždňov, preto je potrebné, aby si lieky dával predpisovať včas, v období, keď má liek už len na dobu 12 -14 dní. 

Sme pacienti po transplantácii srdca. Transplantácia srdca nám zachránila život, nehazardujme teda s týmto vzácnym darom a naučme sa byť v otázkach zdravia disciplinovaní a dôslední.


Naučme sa zásade:
 -         Dodržiavať pokyny odborného lekára
-          Užívať lieky pravidelne a presne tak, ako nám odporučí odborný lekár (druh lieku aj množstvo)
-          Nezamieňať v žiadnom prípade predpísané lieky za iné – to čo robí jednému dobre, druhému môže  
           uškodiť
-          Zabezpečiť si potrebné lieky v časovom predstihu
-          Nevystavovať sa zbytočným ohrozeniam, následkom ktorých by sme mohli stratiť to, čo sme tak vzácne dostali. 

Súčasťou potransplantačnej liečby je aj vzdelávanie, ktoré nám prináša nové poznatky. Ich  aplikáciou do života si môžeme udržať a ešte výraznejšie zlepšiť kvalitu vlastného života. 
Aj toto je aktivita OZ DAR ŽIVOTA, ktoré združuje pacientov po transplantácii srdca. 
Ak máte záujem dozvedieť sa o nás viac alebo vstúpiť medzi nás, môžete nás kontaktovať telefonicky, na  čísle tel: 0907 370011, alebo mailom na adrese: info@darzivota.sk .