Pohyb a šport

Pohyb je prospešný a mal by byť každodennou súčasťou nášho života, pretože je kľúčový pre udržanie správneho fyzického, ale i psychického fungovania ľudského tela. Nedostatok správneho pohybu dokáže vo veľkej miere poznačiť zdravotný stav človeka.

Pre pacientov po transplantácii srdca je odporúčaný pravidelný pohyb, minimálne 30 min denne, v podobe akejkoľvek športovej aktivity, ku ktorej máme pozitívny vzťah. Pravidelný pohyb je dôležitý pre zvýšenie kondície, udržanie správnej telesnej hmotnosti, lepšie zvládanie stresovej záťaže. Pomáha predchádzať rôznym ochoreniam a prispieva k celkovej kvalite života.
Najpreferovanejšie druhy pohybu sú: chôdza,cyklistika, plávanie, behanie, tenis, lyžovanie.

Každý šport prináša so sebou množstvo benefitov. Ponúkame niektoré z nich: