''Jeden darca - sedem životov'', UKF v Nitre

V rámci projektu VEDIEŤ VIAC, sa 20.apríla 2016  uskutočnilo diskusné fórum o téme transplantácií a darcovstve orgánov aj na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.


Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva hosťovala účastníkov podujatia a vytvorila výborný priestor pre aktívnu diskusiu.

Organizátori predstavili problematiku pútavými prednáškami, zaujímavými videospotmi a autentickými výpoveďami pacientov po orgánovej transplantácii.  Prítomní študenti  sa podujatia zhostili bravúrne. Boli výborní poslucháči ale aj vynikajúci  diskutéri. Zaujímali sa o množstvo otázok týkajúcich sa darcovstva, odberového manažmentu, ako aj etického a právneho aspektu problematiky.

Na otázky študentov odpovedal koordinátor TC z Bratislavy, MUDr. Martin Charstina, PhD. a edukovaní pacienti po transplantácii srdca, pľúc, pečene a obličiek.
Ďakujeme FSVaZ, UKF v Nitre za možnosť  vykonať podujatie na pôde Univerzity a všetkým, ktorí s nami spolupracovali na realizácii tohto podujatia, ale aj  všetkým tým, ktorí sa podujatia aktívne  zúčastnili. (VP)